HADİSESİZ (TDK)


1 . Olaysız.
2 . zarf Olaysız bir biçimde: "Son senenin ilkbaharı hadisesiz geçti."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Hadisesiz kelimesi baş harfi H son harfi Z olan bir kelime. Başında H sonunda Z olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S , altıncı harfi E , yedinci harfi S , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Z . Başı H sonu Z olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

HADİSESİZ Nedir?


1 . Olaysız.
2 . zarf Olaysız bir biçimde: "Son senenin ilkbaharı hadisesiz geçti."- Y. K. Karaosmanoğlu.

İLKBAHAR Nedir?

Kuzey yarım kürede mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan, 2
1 Mart-2
2 Haziran arası zaman aralığı, ilkyaz, bahar.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

OLAYSIZ Nedir?

Olayı olmayan, hiçbir olay çıkmamış olan, hadisesiz: "Olaysız bir gün görebildik."- .

SENE Nedir?

Yıl: "Önde zeytin ağaçları arkasında yâr / Sene 194
6 / Mevsim sonbahar"- B. R. Eyuboğlu.

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

A D E H S S Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Hadisesiz,

7 Harfli Kelimeler

İadesiz,

6 Harfli Kelimeler

Hadise, Hissiz,

5 Harfli Kelimeler

Ahize, Aside, Esasi, Essah, Hadis, Hasis, Hasse, Hisse, İhdas, İhsas,

4 Harfli Kelimeler

Ahiz, Ases, Dahi, Deha, Dize, Dizi, Esas, Hadi, Haiz, Hiza, İade, İdea, İzah, Sade, Sahi, Seda, Seza, Sezi, Zade,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ahi, Asi, Dah, Daz, Deh, Diz, Eda, Edi, Eza, Had, Has, Haz, His, İde, İsa, Sah, Saz, Ses, Sih, Sis, Siz,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ah, As, Az, De, Eh, Es, Ha, He, İs, İz, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.