HADİSELİ (TDK)


1 . Olaylı.
2 . zarf Olaylı bir biçimde.

Hadiseli kelimesi baş harfi H son harfi İ olan bir kelime. Başında H sonunda İ olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S , altıncı harfi E , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ . Başı H sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

OLAYLI Nedir?

Olayı olan, olay çıkmış olan, hadiseli: "Olaylı bir toplantı."- .

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

A D E H L S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Hadiseli,

6 Harfli Kelimeler

Hadise, İadeli,

5 Harfli Kelimeler

Aside, Dahil, Dilsi, Hadis, Haile, Halis, Helis, Hisli, İdeal, İhale, İhdas, İhlas, İlahe, İlahi, İsale, İshal, Lades, Sahil, Silah,

4 Harfli Kelimeler

Adil, Adli, Aile, Asil, Asli, Dahi, Deha, Deli, Ehil, Hadi, Hail, Hale, Hali, Hela, Hile, İade, İdea, İdil, İlah, İsal, İsli, Lise, Sade, Sahi, Seda, Sili,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ahi, Ali, Asi, Dah, Dal, Deh, Dil, Eda, Edi, Ela, Had, Hal, Has, His, İde, İla, İle, İsa, Leh, Sah, Sal, Sel, Sih,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ah, Al, As, De, Eh, El, Es, Ha, He, İl, İs, La, Le, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.