HACCETMEK (TDK)


1 . Müslümanlıkta hac zamanında Kâbe'yi ziyaret ve tavaf etmek.
2 . Hristiyanlıkta kutsal sayılan yerleri ziyaret etmek.

Haccetmek kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi C , dördüncü harfi C , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı H sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

KUTSAL Nedir?


1 . Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes.
2 . Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes, lahut: "Aşkın kutsal tarafına inanmamı sarhoşluk belirtisi diye yorumladım."- H. E. Adıvar.
3 . Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen: "Demokraside, insanın en doğal, en kutsal hakları bir pazarlık konusu olur."- N. Cumalı.
4 . felsefe Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olan.

MÜSLÜMAN Nedir?


1 . İslam dininden olan kimse, Muhammedî, Müslim.
2 . halk ağzında, din b. (***) Dine bağlı, dindar.
3 . mecaz Doğru, haktan ayrılmaz kimse.

MÜSLÜMANLIK Nedir?


1 . Hz. Muhammed'in yaydığı İslam dini, İslam, İslamlık, İslamiyet, Hak dini: "Osmanlılık ne yalnız Türklük ne de yalnız Müslümanlık demektir."- Ö. Seyfettin.
2 . Müslüman olma durumu.
3 . Müslüman topluluğu.

SAYI Nedir?


1 - Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz, °rakam.
2 - Gazete ve dergi gibi süreli yayınların bir bütün oluşturan değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, °nüsha.
3 - Bir spor karşılaşmasında, karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini saptayan nicelik.

TAVAF Nedir?


1 . İslam dininde hac sırasında Kâbe'nin çevresini yedi kez dönme.
2 . eskimiş Bir şeyin çevresini dolaşma.
3 . eskimiş Kutsal bir yeri ziyaret etme.

ZAMANINDA Nedir?


1 . Eskiden: "Zamanında bir Kasımpaşalı Hayalî Hafız varmış."- A. Ş. Hisar.
2 . Tam vaktinde.

ZİYA Nedir?

Işık, aydınlık: "Dışarıda batmış güneşin bıraktığı ziya artık fersizleşiyor."- R. H. Karay.

ZİYARET Nedir?


1 - Birini görmeye, biriyle görüşmeye gitme, görüşme.
2 - Bir yeri görmeye gitme.

A C C E E H K M T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Haccetmek,

8 Harfli Kelimeler

Haccetme,

6 Harfli Kelimeler

Acemce,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Emcek, Etmek, Hacet, Hakem, Kamet, Kemah, Kemha, Maket, Tekme, Temek,

4 Harfli Kelimeler

Acem, Ateh, Ceht, Chat, Ehem, Ekme, Emek, Emet, Etek, Etme, Hamt, Hece, Kame, Keme, Kete, Meke, Meta, Teke, Tema,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ate, Cam, Cem, Cet, Ece, Eke, Hac, Hak, Ham, Hat, Hem, Kah, Kam, Kat, Kem, Ket, Mat, Met, Tak, Tam, Tek, Tem,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Am, At, Ce, Eh, Ek, Em, Et, Ha, He, Ke, Me, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.