HABİS (TDK)


1 . Kötü, alçak, soysuz (kimse).
2 . Kötücül (hastalık veya ur): "Bir sinek vardır, sokarsa habis çıban yapar, tedavisi zordur."- R. H. Karay.

Habis kelimesi baş harfi H son harfi S olan bir kelime. Başında H sonunda S olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi B , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S . Başı H sonu S olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALÇAK Nedir?


1 . Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı: "Alçak tavanlı bir oda."- .
2 . Aşağı olan, yüksek olmayan (yer).
3 . Kısa (boy): "Alçak boylu bir adam."- .
4 . mecaz Bile bile en kötü, en ahlaksızca davranışlarda bulunan, aşağılık, soysuz, namert, rezil, hain: "Vatan hizmetinden kaçanlar alçaktır."- .

ÇIBAN Nedir?

Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu, deride şişkinlik, kızartı, ağrı ve ateş ile kendini gösteren irin birikimi.

HABİS Nedir?


1 . Kötü, alçak, soysuz (kimse).
2 . Kötücül (hastalık veya ur): "Bir sinek vardır, sokarsa habis çıban yapar, tedavisi zordur."- R. H. Karay.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KÖTÜ Nedir?


1 . İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı: "Kötü bir kalem."- .
2 . Zararlı, tehlikeli: "Kötü adam."- .
3 . Korku, endişe veren: "Yabancının bu kötü kasdına yalnız azmimizle karşı koyduk."- R. E. Ünaydın.
4 . Kaba ve kırıcı: "Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
6 . zarf Aşırı, çok: "Kız, oğlana kötü tutuldu."- .

KÖTÜCÜL Nedir?


1 . Kötülük isteyen (kimse).
2 . Kötülük eden, zarar veren: "Geçkin kızla yakışıklı, kötücül genç adamın dansları, hemen herkesin dile getirebileceği bir an..."- S. İleri.
3 . Tehlikesi olan, kötü huylu, habis (hastalık).

SİNEK Nedir?


1 . Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı.
2 . İskambil kâğıtlarının siyah renkte yoncayı andıranı, ispati.

SOYSUZ Nedir?


1 . Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.), dejenere.
2 . Biyolojik ve toplumsal ölçüler yönünden göze batacak kadar kötüye giden (kimse), dejenere: "Ağaç deyip geçme, onun da soylusu olur, soysuzu olur."- T. Buğra.
3 . mecaz Kötü tanınmış, ahlaksız.

TEDAVİ Nedir?


1 . İlaç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma, terapi: "Hastadır diye tedavisine koşanların haddi hesabı yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . mecaz Aksayan bir şeyi düzeltme, iyileştirme.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A B H S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Bahis, Habis, Hasbi,

4 Harfli Kelimeler

Abis, Sabi, Sahi,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Ahi, Asi, Bas, Hab, Has, His, İsa, Sah, Sih,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, As, Ha, İs, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.