HAŞLAMLILAR (TDK)

Bir hücrelilerden, vücutlarında hareketi sağlayan kirpiğimsi titrek tüyleri veya beslenme işini gören çekmeleri olan, çoğu sularda yaşayan ve sadece mikroskopla görülebilen hayvanlar sınıfı.

Haşlamlılar kelimesi baş harfi H son harfi R olan bir kelime. Başında H sonunda R olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi M , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi A , onbirinci harfi R . Başı H sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BESLENME Nedir?


1 . Beslenmek işi.
2 . Vücut için gerekli besin maddelerinin alımı.

ÇEKME Nedir?


1 . Çekmek işi: "Siyah kehribar tespihini çekmeye başladı."- C. Uçuk.
2 . Çekmece: "Sonra çekmesinden pembe bir dosya çıkarıp önüne sürdü."- H. Taner.
3 . Yüksekteki ince dalları çekip kesmeye yarar, ay biçiminde, uzun saplı, ağzı tırtıklı bıçak.
4 . Parmak veya mızrapla çalınan çalgı.
5 . Ağacın yapısındaki nem oranının azalması sonucu boyutlarının küçülmesi.
6 . İş yaparken giyilen bir tür şalvar.
7 . sıfat Çekilerek giyilen veya kullanılan: "Erkekleri yandan lastikli çekme fotinden başkasını bilmiyorlardı."- R. H. Karay.
8 . sıfat Düzgün biçimli: "Çekme burun."- .
9 . spor Vücut bölümlerinin bükücü kas gücü ile bir direnci kendisine yaklaştırması.

ÇEKMEL Nedir?

Yüksek dallardaki meyveleri toplamakta kullanılan ucu çatallı sopa.

ÇOĞU Nedir?


1 . Bir şeyin büyük bölümü: "Biz o zaman okuduğumuz mısraların çoğunu ezber bilirdik."- A. Ş. Hisar.
2 . Çok kimse: "Arkadaşlarımın çoğu gibi mektebe lalalarla, uşaklarla gitmedim."- A. H. Tanpınar.

GÖREN Nedir?

Görmek eylemini yapan.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

HARE Nedir?


1 . Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır: "Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak."- O. Rifat.
2 . Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş.
3 . Çok sert taş, mermer.

HAREKE Nedir?

Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

HÜCRE Nedir?


1 . İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze.
2 . Küçük oda.
3 . Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda: "Sonunda hücresine götürdüler de boylu boyunca uzanabildi."- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.

HÜCRELİ Nedir?

Hücresi olan.

KİRPİ Nedir?

Kirpigillerden, uzunluğu 25-
30 cm olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan (Erinaceus europaeus).

MİKROSKOP Nedir?

Bir mercek yardımıyla küçük nesneleri büyültüp daha iyi belirtmeye ya da çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan aygıt.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SADECE Nedir?

Yalnızca: "Her millette olduğu gibi bizde de kelimeleri, şiir canlandırmış, nesir sadece kullanmıştır."- Y. K. Karaosmanoğlu.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

TİTREK Nedir?

Titreyen: "O gece şu çinilerin üstünde titrek mum ışıkları kim bilir ne korkunç gölgeler koşturdu."- R. E. Ünaydın.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

VÜCUT Nedir?


1 . İnsan veya hayvan gövdesi, beden: "Koltukta vücudunu bir yandan bir yana çevirirken âdeta inliyor."- R. N. Güntekin.
2 . eskimiş Var olma, varlık.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

A A A H I L L L M R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Haşlamlılar,

9 Harfli Kelimeler

Haşıllama,

8 Harfli Kelimeler

Ahırlama, Arılaşma, Hırlaşma, Maşallah,

7 Harfli Kelimeler

Allaşma, Almaşlı, Arılama, Arşıala, Aşamalı, Aşılama, Harlama, Haşlama, Hırlama, Hışlama, Iralama, Mahallı, Şarlama, Şırlama,

6 Harfli Kelimeler

Aharlı, Ahlama, Alarma, Alaşım, Alışma, Allama, Armalı, Aşılma, Aşırma, Haşarı, Ihlama, Maaşlı, Maşala, Maşalı, Maşlah, Şamalı,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Allah, Almaş, Arama, Aşama, Hamal, Hamla, Haram, Harım, Harlı, Haşıl, Irama, Mahal, Mahra, Maral, Rahım, Şahım, Şamar,

4 Harfli Kelimeler

Ahar, Ahır, Ahşa, Alım, Alış, Allı, Alma, Amal, Arış, Arlı, Arma, Aşar, Aşım, Aşma, Hala, Halı, Hara, Haşa, Ihma, Lala, Lama, Maaş, Mala, Marş, Maşa, Şama, Şıra,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ala, Ama, Ara, Arı, Arş, Aşı, Hal, Ham, Har, Hır, Ira, Lal, Lam, Mal, Maş, Mıh, Ram, Rıh, Şah, Şal,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, Am, Ar, Aş, Ha, Ih, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.