HAŞARICA (TDK)


1 . Biraz haşarı.
2 . zarf (haşarı'ca) Haşarıya yakışır bir biçimde, haşarı gibi.

Haşarıca kelimesi baş harfi H son harfi A olan bir kelime. Başında H sonunda A olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi I , yedinci harfi C , sekizinci harfi A . Başı H sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BİRAZ Nedir?


1 . Bir parça, azıcık: "Biraz yağmur yağdı mı Beyoğlu'nun yaya kaldırımlarında yürüyebilirsen yürü."- F. R. Atay.
2 . zarf (bi'raz) Kısa bir süre için: "Uzun etme iki gözüm biraz da bize uğra."- O. Rifat.
3 . zarf (bi'raz) Az miktarda: "Dersini biraz biliyor."- .

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HAŞA Nedir?


1 - Bir durum ya da davranışın kesinlikle kabul edilmediğini anlatır.
2 - Dince aykırı görülen bir olasılıktan söz edilirken, zorunlu olarak kullanılır.

HAŞARI Nedir?


1 . Çok yaramaz, ele avuca sığmayan (çocuk): "Ben azami derecede haşarı ve uçarı bir çocuktum."- Y. K. Beyatlı.
2 . Huysuz, azgın (hayvan).

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIŞ Nedir?

Yakma işi.

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

A A A C H I R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Haşarıca,

6 Harfli Kelimeler

Aşarcı, Haşarı,

5 Harfli Kelimeler

Acara, Ahcar, Aracı,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Ahar, Ahır, Ahşa, Arış, Aşar, Hacı, Hara, Haşa, Raca, Şıra,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aha, Ara, Arı, Arş, Aşı, Car, Hac, Har, Hır, Ira, Rıh, Şah,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ar, Aş, Ha, Ih, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.