HIYARŞEMBE (TDK)

Baklagillerden, siyah renkte olan meyvelerinin içinde çekirdeklerden başka hekimlikte kullanılan bir öz bulunan bitki, Hint hıyarı (Cassia fistula).

Hıyarşembe kelimesi baş harfi H son harfi E olan bir kelime. Başında H sonunda E olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi I , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi Ş , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi B , onuncu harfi E . Başı H sonu E olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKLA Nedir?


1 . Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, yeşil kabuklu ve taneli bir bitki (Vicia faba).
2 . bitki bilimi Bu bitkinin yeşil ürünü veya kuru tanesi.
3 . Bir zinciri oluşturan halka veya parçalardan her biri.

BAKLAGİLLER Nedir?

Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu vb. badıçlı pek çok sebze ve ağacı içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası.

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

ÇEKİRDEK Nedir?


1 . Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum: "Kayısı çekirdeği. Zeytin çekirdeği. Karpuz çekirdeği."- .
2 . Yenmek için satılan kabak veya ayçiçeği tohumu: "Şimdi bir sinemada kabak çekirdeği yiyorlar."- S. F. Abasıyanık.
3 . Ağaçlarda soyulmayan bölüm.
4 . biyoloji Bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik: "İnsan kanındaki alyuvarlar, çekirdeği olmayan hücrelerdir."- .
5 . fizik Atom çekirdeği.
6 . eskimiş Kuyumculukta kullanılan ve
5 cgr'a eşit olan ağırlık ölçüsü.
7 . sıfat, mecaz Bir şeyin temelini oluşturan: "Çekirdek kadro."- .

HEKİM Nedir?

İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip: "Hekim, ebenin kendi odasına geleceğini sandıysa doğru çıkmadı."- M. Ş. Esendal.

HEKİMLİK Nedir?

Hekim olma durumu.

HIYAR Nedir?


1 . Kabakgillerden, uzun, iri meyveli, sürüngen, bir yıllık otsu bir bitki (Cucumis sativus).
2 . bitki bilimi Bu bitkinin iri, yeşil ürünü, salatalık.
3 . sıfat, argo Kaba saba, görgüsüz, budala.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

MEYVE Nedir?


1 . Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan, genellikle yenebilen organ, yemiş.
2 . mecaz Ürün, sonuç, kâr: "Mektebimizin şapirografla basılan haftalık Fidan'ında, en güzel meyve benim imzamdır."- Y. Z. Ortaç.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

SİYAH Nedir?


1 . Kara (II), ak, beyaz karşıtı: "İri siyah gözlerini kalın kaşlarıyla beraber kaldırdı."- Ö. Seyfettin.
2 . sıfat, mecaz Bu renkte olan: "Siyah ekmek."- .
3 . Baskıda başka harflerden daha kalın görünen harf türü.

A B E E H I M R Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Hıyarşembe,

6 Harfli Kelimeler

Aşerme, Beşerı, Habeşı, Haşere, Mahşer, Maşerı, Meşher,

5 Harfli Kelimeler

Amber, Ayrım, Barem, Barış, Bayır, Bayrı, Beher, Behey, Behre, Beşer, Beşme, Ehram, Emare, Emaye, Erbaş, Haber, Habeş, Harbe, Harbı, Harem, Harım, Haybe, Hayır, Heybe, Hıyar, Maşer, Rahım, Reşme, Şahım, Şerha, Yarım, Yarış, Yerme,

4 Harfli Kelimeler

Ahır, Arış, Arşe, Aşım, Ayrı, Barı, Bere, Breş, Ehem, Emay, Erme, Eşey, Eşme, Eşya, Eyer, Hare, Heba, Ihma, Marş, Mera, Meşe, Raşe, Reha, Reye, Şema, Şerh, Şeyh, Şıra, Yarı, Yeme,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Arı, Arş, Aşı, Ayı, Bar, Baş, Bay, Beş, Bey, Bre, Ebe, Hab, Ham, Har, Hay, Hem, Her, Hey, Hır, Ira, Maş, Mey, Mıh, Rab, Ram, Ray, Rey, Rıh, Şah, Şeb, Şem, Şer, Şey, Yar, Yaş, Yem, Yer, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Am, Ar, Aş, Ay, Be, Eh, Em, Er, Eş, Ey, Ha, He, Ih, Me, Ra, Re, Şe, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.