HIRSLANMAK (TDK)


1 . Aşırı istek duymak, tutkuyla davranmak.
2 . Çok kızmak, öfkelenmek: "Kavgadan dönüyormuş, yüzü gözü yaralı, o kadar hırslanmış ki altındaki katırı öldürmüş."- H. E. Adıvar.

Hırslanmak kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi S , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı H sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

AŞIRI Nedir?


1 . Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın: "Ticaret az gelişmiş toplumlarda aşırı bir gelişme gösterir."- O. Rifat.
2 . Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem.
3 . Gereğinden fazla, çok.
4 . zarf Ötede, ötesinde: "İki ev aşırı."- .
5 . zarf Gereğinden fazla olarak, çokça: "Çocuk aşırı üzülüyor."- .

DAVRANMAK Nedir?


1 . Bir kimseye veya bir şeye karşı belli tavır takınmak: "Hiç gerekmezken dönüyor ve onu yeni görmüş gibi davranıyor."- T. Buğra.
2 . (-e) Bir şeye el atmak, girişmek: "Polisi görünce kaçmaya davrandılar."- H. Taner.
3 . (-e) Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak: "Kalbine bu üzüntü düşünce duramadı, ayağa kalkıp gitmeye davrandı."- R. H. Karay.

DÖNÜ Nedir?

Dönme, dönüş, °devir.

DUYMA Nedir?

Duymak durumu: "Donmak üzere olan insanların tatlılığını içimde duymaya başladım."- S. F. Abasıyanık.

DUYMAK Nedir?


1 - Kulakla algılamak, işitmek, ses almak.
2 - Bilgi almak, öğrenmek, haber almak.
3 - Sezmek, fark etmek, hissetmek.
4 - Duyu organlarıyla algılamak, hissetmek.
5 - Nesnelere dokunmakla onların sıcaklık, soğukluk, sertlik, ağırlık, devinim gibi fizik durumlarını algılamak, duyumsamak, hissetmek.
6 - Bir ruh durumu içine girmek.

HIRS Nedir?


1 . Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku: "Para hırsı. Şöhret hırsı."- .
2 . Öfke, kızgınlık: "Hırsımdan bazılarına tablomu bedava verdim, alın, götürün diye bağırdım."- H. C. Yalçın.

İSTEK Nedir?


1 . Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk: "Yanıma yaklaşan gölge, o eski şarkıyı gerçek bir istekle tekrarlıyordu."- Ç. Altan.
2 . Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep: "Bu adamın istekleri bitmiyor."- .
3 . dil bilgisi İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi: "Göreyim, göresin, göre."- .
4 . ruh bilimi Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu.

KADAR Nedir?


1 . Ölçüsünde, derecesinde: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar da genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Büyüklüğünde, genişliğinde: "Bacak kadar çocuk."- . "Avuç içi kadar yer."- .
3 . Dek: "Saat ona kadar sokaklarda gezdi."- P. Safa.
4 . Gibi: "İstanbul'un balıkları kadar balıkçıları da hoştur."- S. F. Abasıyanık.
5 . Denli: "Bu merdivenleri, yapıldığı günden beri bu kadar telaşla çıkmamışımdır."- Y. Z. Ortaç.
6 . Süre belirten bir söz: "Bu minval üzere yedi ay kadar geçti, geçmedi."- R. H. Karay.
7 . zarf Miktarda, derecede: "İçinde biriken hayat bazen taşacak kadar çok oluyor."- H. E. Adıvar.
8 . Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten söz: "Kantara'nın önünde yüz kadar düşman çadırı kurulmuştu."- F. R. Atay.

KATI Nedir?

Taşlık, °konsa.

KATIR Nedir?


1 . Atgillerden, kısrak ile erkek eşeğin çiftleşmesinden doğan melez hayvan.
2 . sıfat, mecaz Kaba, bayağı, görgüsüz (kimse).

KIZMA Nedir?

Kızmak işi: "Şimdi artık kızma sırası bana gelmişti."- R. N. Güntekin.

KIZMAK Nedir?


1 - Isıtılan ya da ısınan bir nesnenin sıcaklığı çok artmak.
2 - Öfkelenmek, sinirlenmek.
3 - (At, eşek gibi hayvanlar için) Çiftleşmek istemek, kösnümek.
4 - (Dişi kuşlar için) Zamanı gelip kuluçkaya yatma isteği göstermek.

ÖFKE Nedir?

Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap: "Eve gelinceye kadar hiç öfkesi kalmadı."- Ö. Seyfettin.

ÖFKELENME Nedir?

Öfkelenmek işi: "Ne kadar enerjim varsa öfkelenmeler, giyinmeler, anlatmalarla tükettiğimden artık konuşamazdım zaten."- R. H. Karay.

ÖFKELENMEK Nedir?

Öfkeli duruma düşmek, kızmak, hiddetlenmek: "Her şeyden alınıyorlar, her şeye öfkeleniyorlar."- Y. K. Karaosmanoğlu.

TUTKU Nedir?


1 . İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras.
2 . Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARALI Nedir?


1 . Yarası olan, yaralanmış (kimse), mecruh: "Yaralılarımızı develer üstünde götürüyoruz."- F. R. Atay.
2 . mecaz Dertli, üzüntülü: "Bir yaralı adamdı. Her şeye layık ama layık olduğu hiçbir şeye kavuşamamış bir yaralı adamdı."- Y. Z. Ortaç.

A A H I K L M N R S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Hırslanmak,

9 Harfli Kelimeler

Harmanlık, Hırslanma, Sırlanmak,

8 Harfli Kelimeler

Hırlamak, Islanmak, Malkıran, Sahanlık, Salınmak, Samanlık, Sanılmak, Sarılmak, Sarınmak, Sırlamak, Sırlanma,

7 Harfli Kelimeler

Aksırma, Alınmak, Anılmak, Anırmak, Anmalık, Arınmak, Asılmak, Aslanım, Asmalık, Hasarlı, Hırlama, Ihlamak, Islamak, Islanma, Kalınma, Kanırma, Karamsı, Karılma, Karınma, Karınsa, Kasılma, Kasınma, Kınlama, Kısalma, Klasman, Makaslı, Markalı, Mıskala, Rakamlı, Sakınma, Salınma, Salkıma, Samanlı, Sanılma, Sarılma, Sarınma, Sınamak, Sırlama,

6 Harfli Kelimeler

Aharlı, Alınma, Amalık, Analık, Anasıl, Anasır, Anılma, Anırma, Anısal, Araklı, Aralık, Arınma, Arkalı, Armalı, Arslan, Asılma, Asmalı, Hamlık, Hanlık, Haranı, Harlak, Harman, Hasıla, Ihlama, Iklama, Iramak, Irksal, Islama, Kamalı, Karalı, Karıma, Karslı, Kasalı, Kınama, Kırsal, Mahlas, Malkar, Manalı, Marsık, Maslak,

5 Harfli Kelimeler

Ahkam, Ahlak, Ahmak, Aklan, Akman, Akran, Aksam, Aksan, Alarm, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Asklı, Aslan, Aslık, Asmak, Hakan, Hakas, Haklı, Halas, Halka, Hamak, Hamal, Hamla, Hanak, Hanım, Haram, Harım, Harın, Harlı, Hasar, Hasıl, Hasım, Hasır,

4 Harfli Kelimeler

Ahar, Ahır, Akar, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Alık, Alım, Alın, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arma, Arsa, Asal, Asar, Asık, Asıl, Asım, Asır, Askı, Asla, Asma, Hakı, Hala, Halı, Halk, Hara,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Aka, Akı, Aks, Ala, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Asa, Ası, Ask, Hak, Hal, Ham, Han, Har, Has, Hık, Hır, Ira, Irk, Kah, Kal, Kam, Kan, Kar, Kas, Kıl, Kın, Kır, Lak, Lam, Lan, Mal, Mas, Mıh, Nal,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Am, An, Ar, As, Ha, Ih, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.