HIRLAŞMAK (TDK)


1 . Karşılıklı hırlamak.
2 . Ağız kavgasına girişmek: "Miras yüzünden babamla amcam hırlaştılar ve bir gün dövüştüler."- H. E. Adıvar.

Hırlaşmak kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi Ş , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı H sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞIZ Nedir?


1 . Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk.
2 . Bu boşluğun dudakları çevrelediği bölümü: "Küçük bir ağız."- .
3 . Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı: "Ağızları kopmuş bir çay takımının arasına gizlenmiş, koyu renkli bir cildi oradan alarak bana uzattı."- H. R. Gürpınar.
4 . Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap: "Çay ağzı."- .
5 . Koy, körfez, liman vb. yerlerin açık yanı: "Körfezin ağzı."- .
6 . Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak.
7 . Kesici aletlerin keskin tarafı: "Çelik ağızlı, küçük gül makasını kâğıdından çıkardı."- R. H. Karay.
8 . dil bilimi Bir dilin sınırları içinde, bölgelere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliği: "Anlaşılmaz, garip köylü ağızlarıyla konuşuluyordu."- S. F. Abasıyanık.
9 . Üslup, ifade özelliği: "Ertesi günü bazı gazeteler bu haberin bir noktasını yarı resmî bir ağızla tekzip ettiler."- T. Buğra.
10 . Uç, kenar: "Topun ağzında. Uçurumun ağzında."- . 1
1 . mecaz Birini yanıltmak, kandırmak amacıyla dolambaçlı birtakım sözler söyleme özelliği. 1
2 . müzik Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü.

AMCA Nedir?


1 . Babanın erkek kardeşi: "Yıllarca süren sığıntı ezikliğinin hatırlanışı da vardır amcasında"- T. Buğra.
2 . ünlem Yaşlı erkeklere saygı için kullanılan bir seslenme sözü.

BABA Nedir?


1 . Çocuğu olmuş erkek, peder.
2 . Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek: "Türk babanın ve Türk ananın çocuğu Türktür."- Anayasa.
3 . Kazılarda çıkarılan toprağın miktarını hesaplayabilmek için yer yer bırakılan toprak dikme.
4 . Çatı merteği.
5 . Bir ülkeye veya bir topluluğa yararlı olmuş kimse: "Atatürk Türk milletinin babasıdır."- .
6 . mecaz Anlayışlı, iyi huylu erkek.
7 . mecaz Silah kaçakçılığı, kara para aklama ve uyuşturucu madde ticareti vb. kirli ve gizli işler yapan çetenin başı.
8 . mecaz Koruyucu, babalık duyguları ile dolu kimse.
9 . mecaz Ata: "Asya'daki babalarımızdan miras kalan millî şiirimizin manzum şekillerinde..."- Y. K. Beyatlı.
10 . sıfat, argo Çok kaliteli, üstün nitelikli. 1
1 . eskimiş Tarikatların bazısında tekke büyüğü: "Bektaşi babası."- . 1
2 . eskimiş Bu gibi kimselere verilen unvan: "Gül Baba. Nur Baba. Baba İlyas."- . 1
3 . denizcilik Gemi veya iskelede halatın takıldığı yuvarlak başlı iri demir, ağaç veya beton dikme. 1
4 . mimarlık Bir merdivende, tırabzanın sahanlıkla birleştiği yerde bulunan dikey öge.

DÖVÜŞ Nedir?


1 . Dövme işi.
2 . Tokat, yumruk, tekme gibi saldırışlarla yapılan kavga: "Mektep çıkışlarında canavarca dövüşler olurdu."- Y. K. Beyatlı.

GİRİŞ Nedir?


1 . Girme işi: "Fakülteye her girişimde ilk selamlaştığım o olurdu."- H. Taner.
2 . Bir yapıda içeri geçilen yer, methal, antre: "Evin girişi pek dar."- .
3 . edebiyat Bir eserin konusunu tanıtarak kolay kavranmasını sağlayan, ön sözden sonra yer alan bölüm, methal.
4 . Bir anlatımda gelişme bölümüne hazırlık yapmayı sağlayan bölüm, girizgâh.
5 . Bir bilime hazırlık amacıyla yazılan eser: "Dil bilimine giriş."- .
6 . müzik Bir müzik parçasında baştaki bölüm, methal.

GİRİŞME Nedir?

Girişmek işi, teşebbüs.

GİRİŞMEK Nedir?


1 . Bir işe, bir şeye başlamak için hazırlık yapmak, ele almak, teşebbüs etmek: "Erkek arkadaşları ile sosyal nizam üzerinde sonu gelmeyen tartışmalara girişirdi."- H. Taner.
2 . Kalkışmak.
3 . Birbirina karışmak.
4 . mecaz Dövmeye başlamak.
5 . mecaz Kavgaya tutuşmak.

HIRLAMAK Nedir?


1 . Hırıltıyla ses çıkarmak.
2 . Köpek, saldırmadan önce hırıltıyla ses çıkarmak: "Köpek gözlerinin akını çıkararak yan yan baktıktan sonra pes perdeden hırladı."- B. Felek.
3 . mecaz Kızgınlıkla ters konuşmak.

KARŞILIKLI Nedir?


1 . İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil: "Karşılıklı yardım. Karşılıklı saygı."- .
2 . Birbirine karşı bulunan: "Salıncağın üzerinde karşılıklı ayakta duran kızlar, fıldır fıldır dönüyorlardı."- O. C. Kaygılı.
3 . zarf Birbirlerine karşılık olarak: "Çevredeki halk ise iki olmuş, bir kısmı satana, öbürü alana yardım ediyor; karşılıklı bağrışıyorlar."- R. H. Karay.
4 . zarf Birbiriyle ilgili olarak.

KAVGA Nedir?


1 . Düşmanca davranış ve sözlerle ortaya çıkan çekişme veya dövüş, münazaa: "Kavga olmadan evden fırlasak ne iyi olacak."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Herhangi bir amaca erişmek, bir şeyi elde etmek veya bir şeye karşı koyabilmek için harcanan çaba, verilen mücadele: "Ekmek kavgası."- .
3 . eskimiş Savaş.

YÜZÜNDEN Nedir?

-den ötürü: "O da çocuklar yüzünden alışmış, onlar yüzünden daha uygun görmüş, karısına anne derdi."- S. F. Abasıyanık.

A A H I K L M R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Hırlaşmak,

8 Harfli Kelimeler

Hırlamak, Hırlaşma, Hışlamak, Kırlaşma, Şırlamak,

7 Harfli Kelimeler

Alışmak, Almaşık, Aşılmak, Aşırmak, Hırlama, Hışlama, Ihlamak, Karılma, Karışma, Kaşarlı, Kışlama, Markalı, Maşalık, Rakamlı, Şırlama,

6 Harfli Kelimeler

Aharlı, Akışma, Alaşım, Alışma, Amalık, Araklı, Aralık, Arkalı, Armalı, Aşılma, Aşırma, Hamlık, Harlak, Haşarı, Haşlak, Ihlama, Iklama, Iramak, Kamalı, Karalı, Karıma, Kaşıma, Maaşlı, Malkar, Maşalı, Maşlah, Maşrık, Şahlık, Şakıma, Şamalı, Şarklı,

5 Harfli Kelimeler

Ahkam, Ahlak, Ahmak, Akşam, Alarm, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Aşlık, Aşmak, Haklı, Halka, Hamak, Hamal, Hamla, Haram, Harım, Harlı, Haşıl, Hırka, Ihmak, Irama, Irmak, Kahır, Kalım, Kalış, Kalma, Kamış, Karha, Karış, Karlı, Karma, Karşı, Kaşar, Kaşlı, Kılma, Kırma, Kışla, Mahal,

4 Harfli Kelimeler

Ahar, Ahır, Ahşa, Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alış, Alma, Amal, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Aşar, Aşık, Aşım, Aşma, Hakı, Hala, Halı, Halk, Hara, Haşa, Ihma, Irak, Kala, Kama, Kara, Karı, Kral, Laka, Lama, Maaş,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Aka, Akı, Ala, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Hak, Hal, Ham, Har, Hık, Hır, Ira, Irk, Kah, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kıl, Kır, Kış, Lak, Lam, Mal, Maş, Mıh, Ram, Rıh, Şah, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Am, Ar, Aş, Ha, Ih, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.