HIRİSTİYANLIK (TDK)


1 - Hıristiyan dini, İsa Peygamberin kurduğu din, °İsevilik, °Nasranilik.
2 - Budinden olan halk ve ülkelerin tümü.
3 - Hıristiyan dünyası.

Hıristiyanlık kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi N , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı H sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİNİ Nedir?

Dinsel.

DÜNYA Nedir?


1 . Güneşe yakınlık bakımından üçüncü gezegen, yer, yerküre, yer yuvarı, yer yuvarlağı, acun.
2 . Dış, çevre, ortam: "Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş."- H. C. Yalçın.
3 . İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu: "Batı dünyası. Doğu dünyası."- .
4 . Meslek veya iş birliği içinde bulunma, camia: "Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır."- .
5 . zamir Elgün, herkes.
6 . mecaz Duygu, düşünce ve hayal âlemi: "Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşurlardı."- Y. Z. Ortaç.

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

PEYGAMBER Nedir?

İnsanlara Tanrı'nın buyruklarını bildiren, onları Tanrı yoluna, dine çağıran kimse, yalvaç, yalavaç, elçi.

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

A H I I K L N R S T Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Hristiyanlık,

10 Harfli Kelimeler

İhtiyarlık,

9 Harfli Kelimeler

Hristiyan, İhtiraslı,

8 Harfli Kelimeler

Haykırtı, Hıyarlık, İstihkar, İstihlak, İstikrah, Natırlık, Rastıklı, Sarkıntı, Sathilik, Sayrılık, Sırıtkan, Siyahlık, Taksirli, Tanrılık, Tırnaklı, Tırnaksı, Yastıklı,

7 Harfli Kelimeler

Altınsı, Asırlık, Askıntı, Asrilik, Aynılık, Ayrıklı, Ayrıksı, Ayrılık, Ayrıntı, Hainlik, Harıltı, Hasırlı, Hatırlı, Hayırlı, Haykırı, Hırkalı, Hırtlık, Irkiyat, Istılah, İhtikar, İhtilas, İhtiras, İhtisar, İhtiyar, İktiran, İltihak, İltisak, İnhisar, İnisyal, İnkıyat, İnkisar, İnsiyak, İntihal, İntihar, İntikal, İranist, İrtihal, İstikra, İtinalı, Kahırlı,

6 Harfli Kelimeler

Ahırlı, Ahilik, Akıntı, Aktris, Alıntı, Anılık, Anırtı, Anıtlı, Anıtsı, Arılık, Asıltı, Asıntı, Asilik, Askılı, Atkılı, Ayılık, Ayıltı, Ayırtı, Aykırı, Aynısı, Ayrılı, Hanlık, Hasılı, Hıltan, Hıltar, Hırslı, Hilkat, Hinlik, Hintli, Iraklı, Irksal, İhtira, İnikas, İnikat, İnkıta, İntiha, İranlı, İstika, İstila, İtalik,

5 Harfli Kelimeler

Altık, Altın, Anlık, Antik, Antlı, Arkıt, Arsin, Artık, Artın, Asılı, Asklı, Aslık, Astik, Atılı, Aylık, Ayrık, Ayrıt, Hakir, Haklı, Halik, Halis, Harın, Haris, Harlı, Hasıl, Hasır, Hatıl, Hatır, Hayın, Hayır, Hayıt, Hayli, Hınıs, Hırka, Hırlı, Hıyar, Hilat, Hisar, Hisli, Hitan,

4 Harfli Kelimeler

Ahır, Ahir, Ahit, Akıl, Akın, Akil, Akis, Akit, Aklı, Akli, Aksi, Alık, Alın, Altı, Anık, Anıt, Arık, Arlı, Artı, Asık, Asıl, Asır, Asil, Asit, Askı, Asli, Asri, Atık, Atıl, Atik, Atkı, Atlı, Ayık, Ayın, Ayıt, Ayin, Aylı, Aynı, Ayni, Ayrı,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ait, Akı, Aks, Ali, Alt, Anı, Ani, Ant, Arı, Ari, Ark, Art, Ası, Asi, Ask, Ast, Ati, Ayı, Ayn, Hak, Hal, Han, Har, Has, Hat, Hay, Hık, Hır, Hin, His, Hit, Ira, Irk, Isı, İka, İki, İla, İlk, İni,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, An, Ar, As, At, Ay, Ha, Ih, İl, İn, İs, İt, Ki, La, Ra, Si, Ta, Ti, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.