HIRDAVATÇILIK (TDK)

Hırdavatçının işi, nalburluk.

Hırdavatçılık kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi D , beşinci harfi A , altıncı harfi V , yedinci harfi A , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi Ç , onuncu harfi I , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı H sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HIRDAVAT Nedir?


1 - Kilit, menteşe, tel, çivi, vida gibi metal eşya.
2 - Önemsiz, ufak tefek eşya, gereksiz eşya.

HIRDAVATÇI Nedir?

Hırdavat satan kimse, nalbur.

NALBUR Nedir?


1 . At nalı yapan demirci.
2 . Çivi, kilit, menteşe gibi yapı işlerinde kullanılan şeyleri satan kimse, hırdavatçı.

NALBURLUK Nedir?

Nalbur olma durumu, hırdavatçılık.

A A D H I I I K L R T V Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Hırdavatçılık,

10 Harfli Kelimeler

Hırdavatçı,

8 Harfli Kelimeler

Artçılık, Çardaklı, Çavdarlı, Hırdavat, Hırvatça, Kahvaltı, Kaldıraç, Kravatlı, Rahatlık,

7 Harfli Kelimeler

Ahlakçı, Arkalıç, Atçılık, Çadırlı, Çakıltı, Çarıklı, Çatkılı, Çıkartı, Çıralık, Daraltı, Davalık, Dırıltı, Haraçlı, Harçlık, Harıltı, Hatırlı, Hırıltı, Hırkalı, Hırtlık, Kahırlı, Kalıtçı, Karaltı, Lakırtı, Tarakçı, Taraklı, Tavalık, Tıkaçlı, Vakarlı, Varakçı, Varaklı, Vırıltı,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Adaklı, Aharlı, Ahırlı, Akdarı, Alaçık, Alıkça, Araçlı, Arakçı, Araklı, Aralık, Arıkçı, Arılık, Arkalı, Atalık, Atkılı, Çakılı, Çalkar, Çardak, Çarkıt, Çarklı, Çarlık, Çatılı, Çatlak, Çavdar, Çavdır, Çıldır, Çıralı, Çıtlık, Darlık, Davalı, Halkçı, Harçlı, Hardal, Harlak, Hatalı, Hatıra, Havalı, Hıltar, Hırvat,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Açlık, Açval, Adalı, Ahlak, Ahlat, Ahval, Akçıl, Aktar, Alçak, Altık, Ardak, Ardıç, Ardıl, Arkaç, Arkıt, Artçı, Artık, Atılı, Avlak, Avrat, Çadır, Çakal, Çakar, Çakıl, Çakır, Çakra, Çalak, Çalar, Çalık, Çalkı, Çaltı, Çarık, Çarka, Çatak, Çatal, Çatık, Çatkı, Çavlı, Çıkar,

4 Harfli Kelimeler

Açar, Açık, Açıt, Açkı, Adak, Adıl, Adlı, Ahar, Ahçı, Ahdı, Ahır, Akaç, Akar, Akça, Akıl, Aklı, Akva, Alçı, Aldı, Alıç, Alık, Altı, Araç, Arak, Arda, Arık, Arka, Arlı, Artı, Atak, Atçı, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Aval, Avar, Çakı, Çalı, Çark,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ada, Aha, Aka, Akı, Ala, Alt, Ara, Arı, Ark, Art, Ata, Çak, Çal, Çar, Çat, Çav, Çıt, Dah, Dal, Dar, Dav, Haç, Had, Hak, Hal, Har, Hat, Hav, Hık, Hır, Ira, Irk, Kaç, Kah, Kal, Kar, Kat, Kav, Kıç,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Ah, Ak, Al, Ar, At, Av, Ha, Ih, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.