HIRBOLUK (TDK)

Sersemlik, salaklık: "Bırak hırboluğu kirve diyor, çıkar o yenindeki zırıltıyı."- A. İlhan.

Hırboluk kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi B , beşinci harfi O , altıncı harfi L , yedinci harfi U , sekizinci harfi K . Başı H sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

HIRBO Nedir?


1 . İri yarı (kimse).
2 . Sersem, salak ve kaba saba.

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

KİRVE Nedir?

Sünnet olan çocuğun bütün masraflarını üstlendikten sonra sünnet sırasında çocuğu kucağına alarak elini, kolunu tutan ve bütün hayatı boyunca çocuk üzerinde babasına yakın hak taşıyan kimse.

SALA Nedir?

Müslümanları bayram veya cuma namazına çağırmak, bazı yerlerde cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan dua: "Su salası, gündüz, vakitli vakitsiz verilirdi."- Y. K. Beyatlı.

SALAK Nedir?

Giyiniş ve davranışlarından akılsız olduğu anlaşılan.

SALAKLIK Nedir?

Salak olma durumu veya salakça davranış: "Böyle yerlerde bana bir salaklık gelir."- B. Felek.

SERSEM Nedir?


1 . Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan: "Gürültüden sersem oldum."- .
2 . mecaz Düşünmeden hareket eden, ne yaptığının farkında olmayan.

SERSEMLİK Nedir?

Sersem olma durumu veya sersemce iş: "... görür görmez o sersemlik bulutundan sıyrıldı."- Ö. Seyfettin.

YENİ Nedir?


1 . Kullanılmamış olan, eski karşıtı: "Yeni giysi. Yeni ayakkabı."- .
2 . Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan: "Yeni haber. Yeni moda."- .
3 . En son edinilen: "Yeni eve taşındık."- .
4 . İşe henüz başlamış: "Yeni öğrenci. Yeni asker."- .
5 . O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan: "Yeni bir buluş. Yeni bir düşünce."- .
6 . Tanınmayan, bilinmeyen: "Yeni imzalara rastlıyoruz."- .
7 . Daha öncekilerden farklı olan: "Yeni ihtiyaçlarımız var."- .
8 . zarf Biraz önce, çok zaman geçmeden: "Yeni tanıştığım orman uzmanları çok nazik ve kibar insanlardı."- Ç. Altan.

ZIRILTI Nedir?


1 . Zırıldama sırasında çıkan sesin adı.
2 . Zımbırtı: "Bırak hırboluğu diyor, çıkar o yenindeki zırıltıyı."- A. İlhan.
3 . mecaz Can sıkan veya hoşa gitmeyen ses çıkaran nesne: "Elindeki o zırıltıyı bırak."- .
4 . mecaz Anlaşmazlık sebebiyle çıkan kavga, geçimsizlik.

B H I K L O R U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Hırboluk,

5 Harfli Kelimeler

Boklu, Boruk, Hırbo, Obruk,

4 Harfli Kelimeler

Blok, Bolu, Boru, Klor, Koru, Obur, Okul, Okur, Oluk, Olur, Rulo,

3 Harfli Kelimeler

Bok, Bol, Bor, Bul, Hık, Hır, Hol, Hor, Irk, Kıl, Kır, Kol, Kor, Kul, Kur, Lok, Lor, Rıh, Rol, Ruh,

2 Harfli Kelimeler

Bu, Hu, Ih, Oh, Ok, Ol, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.