HIRÇINLAŞMAK (TDK)

Hırçınlık etmek, hırçın davranmak.

Hırçınlaşmak kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi I , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı H sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAVRANMAK Nedir?


1 . Bir kimseye veya bir şeye karşı belli tavır takınmak: "Hiç gerekmezken dönüyor ve onu yeni görmüş gibi davranıyor."- T. Buğra.
2 . (-e) Bir şeye el atmak, girişmek: "Polisi görünce kaçmaya davrandılar."- H. Taner.
3 . (-e) Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak: "Kalbine bu üzüntü düşünce duramadı, ayağa kalkıp gitmeye davrandı."- R. H. Karay.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

HIRÇIN Nedir?


1 . Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse): "Hayriye Hanım, kırk beş yaşlarında, kara yüzlü, hırçın tavırlı, ufak tefek bir kadındı."- R. N. Güntekin.
2 . Tiz, öfkeli (ses).

HIRÇINLIK Nedir?

Hırçın olma durumu veya hırçın davranış: "Uzun bir gezinti yaptıktan sonra bile içimdeki hırçınlık, titizlik geçmedi."- H. E. Adıvar.

A A H I I K L M N R Ç Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Hırçınlaşmak,

11 Harfli Kelimeler

Hırçınlaşma,

10 Harfli Kelimeler

Çamaşırlık, Kamçılanış,

9 Harfli Kelimeler

Açıklanış, Açımlanış, Aşırılmak, Çakışmalı, Çıkarılma, Çıkılanma, Çıkınlama, Harmanlık, Haşarılık, Hırlaşmak, Işıklanma, Işınlamak, Kaçırılma, Kaçışılma, Karışılma, Şımarıkça,

8 Harfli Kelimeler

Akışmalı, Arşınlık, Aşırılma, Çakşırlı, Çalınmak, Çalışkan, Çalışmak, Çalkanış, Çıkılama, Çınarlık, Çınlamak, Çırakman, Hanımlık, Hıçkırma, Hırlamak, Hırlaşma, Hışlamak, Işıklama, Işılamak, Işınlama, Kançılar, Kırlaşma, Malkıran, Şamanlık, Şırlamak, Şırnaklı,

7 Harfli Kelimeler

Açılmak, Açınmak, Açmalık, Ahlakçı, Alınmak, Alışkan, Alışkın, Alışmak, Alkışçı, Almaşık, Anaçlık, Anılmak, Anırmak, Anlaşık, Anlıkçı, Anmalık, Arınmak, Arınmış, Arkalıç, Aşçılık, Aşılmak, Aşınmak, Aşırmak, Çakılış, Çakılma, Çakışma, Çalınış, Çalınma, Çalışım, Çalışma, Çamaşır, Çankırı, Çarıklı, Çarşılı, Çıkarım, Çıkarış, Çıkarma, Çıkılma, Çıkışma, Çıkmalı,

6 Harfli Kelimeler

Açılım, Açılış, Açılma, Açınım, Açınma, Açkılı, Aharlı, Ahırlı, Akışlı, Akışma, Alaçık, Alaşım, Alıkça, Alınış, Alınma, Alışık, Alışkı, Alışma, Amaçlı, Amalık, Analık, Anılık, Anılış, Anılma, Anırış, Anırma, Araçlı, Arakçı, Araklı, Aralık, Arıkçı, Arılık, Arınış, Arınma, Arkalı, Armalı, Aşıklı, Aşılma, Aşınım, Aşınma,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Açmak, Ahkam, Ahlak, Ahmak, Akçıl, Aklan, Akman, Akran, Akşam, Akşın, Alarm, Alçak, Alkan, Alkım, Alkış, Almaç, Almak, Alman, Almaş, Alnaç, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Arkaç, Arşın, Aşılı, Aşırı, Aşkın, Aşlık, Aşmak, Çakal, Çakar, Çakıl, Çakım, Çakın, Çakır, Çakış,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açar, Açık, Açım, Açış, Açkı, Açma, Ahar, Ahçı, Ahır, Ahşa, Akaç, Akar, Akça, Akıl, Akım, Akın, Akış, Aklı, Akma, Alan, Alçı, Alıç, Alık, Alım, Alın, Alış, Alma, Amaç, Amal, Aman, Anaç, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Araç, Arak, Arık,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aha, Aka, Akı, Ala, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Çak, Çal, Çam, Çan, Çar, Çın, Haç, Hak, Hal, Ham, Han, Har, Hık, Hır, Ira, Irk, Kaç, Kah, Kal, Kam, Kan, Kar, Kaş, Kıç, Kıl, Kın,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ah, Ak, Al, Am, An, Ar, Aş, Ha, Ih, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.