HIFZISSIHHA (TDK)


1 . Sağlıklı yaşamak için alınması gerekli önlemlerin bütünü.
2 . Sağlık bilgisi, hijyen.

Hıfzıssıhha kelimesi baş harfi H son harfi A olan bir kelime. Başında H sonunda A olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi I , üçüncü harfi F , dördüncü harfi Z , beşinci harfi I , altıncı harfi S , yedinci harfi S , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi H , onuncu harfi H , onbirinci harfi A . Başı H sonu A olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIN Nedir?


1 - Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü.
2 - (Kimi şeylerde) Ön, ön yüz, (ön) cephe, alnaç.
3 - karşı.

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

GEREKLİ Nedir?

Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip, mukteza: "Bize gerekli olan şey, adamakıllı bir harita, bir de kılavuz."- H. E. Adıvar.

HİJYEN Nedir?


1 . Sağlık bilgisi.
2 . Sağlık koruma, hıfzıssıhha.
3 . sıfat Sağlıklı.
4 . sıfat Temiz.

ÖNLEM Nedir?

Kötü veya yanlış bir şeyi önleyecek yol, tedbir.

SAĞLIK Nedir?


1 . Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet: "Sağlığa zarar veren şeylerden kaçınmalı."- .
2 . Sağ, canlı, diri olma durumu: "Aradan dört beş yıl geçince bir yerden de haber gelmeyince sağlığından umutlarını kesmişler."- M. Ş. Esendal.

SAĞLIKLI Nedir?


1 . Sağlık durumu iyi olan, sağlam, esen, sıhhatli: "Birbirlerine sağlıklı, esenlikli bir kış dilediler"- T. Buğra.
2 . Sağlık kurallarına uygun olan, hijyen, hijyenik.
3 . Sağlığı koruyan.
4 . mecaz Sağlam, doğru, güvenilir, gerçek: "Kendine saygısı olan, sağlıklı bir adam başkalarına da en büyük saygıyı duyar."- Y. Kemal.

YAŞAMAK Nedir?


1 - Canlılığını, hayatını sürdürmek; sağ olmak.
2 - Varlığını sürdürmek.
3 - Oturmak, eğleşmek.
4 - Geçinmek.
5 - Herhangi bir durumda bulunmak ya da olmak.
6 - Sürmek, °devam etmek.
7 - Varlıklı, endişesiz, hoş vakit geçirmek, keyif sürmek.
8 - Keyfi yerine gelmek, mutlu olmak, işleri yolunda olmak.
9 - Bir durumu yaşar gibi olmak, bir durumla özdeşleşmek, duymak, hissetmek.

A F H H H I I I S S Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Hıfzıssıhha,

5 Harfli Kelimeler

Hafız, Hıfız, Issız,

4 Harfli Kelimeler

Sası, Sızı,

3 Harfli Kelimeler

Ası, Azı, Fas, Faz, Haf, Hah, Has, Haz, Hız, Isı, Saf, Sah, Saz, Zıh,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ah, As, Az, Fa, Ha, Ih,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.