HIÇKIRTMAK (TDK)

Hıçkırmasına sebep olmak.

Hıçkırtmak kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi I , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi K , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi T , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı H sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HIÇKIRMA Nedir?

Hıçkırmak işi: "Elleriyle yüreğini bastırarak hıçkırmaya başladı."- O. Hançerlioğlu.

SEBEP Nedir?

Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey: "Aynayı kırmamın hiçbir sebebi yoktur."- S. F. Abasıyanık.

A H I I K K M R T Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Hıçkırtmak,

9 Harfli Kelimeler

Hıçkırmak, Hıçkırtma,

8 Harfli Kelimeler

Hıçkırma, Ihtırmak, Kırıtmak,

7 Harfli Kelimeler

Çıkarım, Çıkartı, Ihtırma, Kakırtı, Kırıtma,

6 Harfli Kelimeler

Arıkçı, Arıtım, Çarkıt, Çarmıh, Çıkmak, Çıkrık, Karmık, Kırkım, Kırkma, Kırmak, Rıhtım, Tıkmak, Tırmık,

5 Harfli Kelimeler

Arkıt, Artçı, Artık, Artım, Atmık, Çakım, Çakır, Çarık, Çatık, Çatkı, Çıkak, Çıkar, Çıkık, Çıkıt, Çıkma, Çıkra, Çıktı, Çırak, Çıtak, Harım, Hatır, Hırka, Ihmak, Irkçı, Irmak, Itrah, Kaçık, Kahır, Kakıç, Kakım, Kamçı, Karık, Katık, Katım, Katır, Katkı, Kıraç, Kırat, Kırık, Kırım,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açım, Açıt, Açkı, Ahçı, Ahır, Akım, Arık, Artı, Atçı, Atık, Atım, Atkı, Çakı, Çark, Çatı, Çıkı, Çıma, Çıra, Çıta, Hakı, Hamt, Harç, Hart, Hırt, Ihma, Irak, Itır, Kaçı, Karı, Kart, Katı, Kırç, Kırk, Kıta, Mark, Mart, Raht, Rakı, Takı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Arı, Ark, Art, Çak, Çam, Çar, Çat, Çıt, Haç, Hak, Ham, Har, Hat, Hık, Hır, Ira, Irk, Kaç, Kah, Kak, Kam, Kar, Kat, Kıç, Kır, Kıt, Maç, Mat, Mıh, Ram, Rıh, Taç, Tak, Tam, Tar, Tık, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ah, Ak, Am, Ar, At, Ha, Ih, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.