HÜZÜNLENDİRMEK (TDK)

Hüzünlü duruma getirmek: "Bütün eski plaklar insanı hüzünlendirir."- A. İlhan.

Hüzünlendirmek kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı H sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

HÜZÜN Nedir?

İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü.

HÜZÜNLÜ Nedir?

Gönle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan: "Bir şey söylemeyerek hüzünlü bir hâlde gazetesinin başka sütunlarına geçer."- A. Ş. Hisar.

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

PLAK Nedir?


1 . Sesleri kaydetmek ve kaydedilen sesleri yeniden pikap veya gramofonda dinlemek amacıyla hazırlanan plastik daire biçiminde yaprak: "Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta."- Y. K. Beyatlı.
2 . Metal nesne, plaka.

D E E H K L M N N R Z Ü Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Hüzünlendirmek,

13 Harfli Kelimeler

Hüzünlendirme,

11 Harfli Kelimeler

Hüzünlenmek,

10 Harfli Kelimeler

Hüzünlenme,

9 Harfli Kelimeler

Dinlenmek, Düzlenmek, İndükleme,

8 Harfli Kelimeler

Delinmek, Delirmek, Denilmek, Derilmek, Diklenme, Dilenmek, Dinelmek, Dinlemek, Dinlenme, Direnmek, Dizlemek, Dürülmek, Düzelmek, Düzlemek, Düzlenme, Düzülmek, Erdenlik, Ezdirmek, Helenizm, İzlenmek, Kinlenme, Kirlenme, Mendirek, Ünlenmek, Üzerinde, Zennelik,

7 Harfli Kelimeler

Delinme, Delirme, Denilme, Denklem, Derilme, Dikelme, Dilemek, Dilenme, Dinelme, Dinleme, Diremek, Direnme, Dizleme, Dürülme, Düzelme, Düzemek, Düzenek, Düzenli, Düzleme, Düzülme, Edilmek, Edinmek, Elinden, Endemik, Erdemli, Erendiz, Erinmek, Ezdirme, Ezilmek, Hünerli, Hüzmeli, İlenmek, İnlemek, İzlemek, İzlenme, Kederli, Kemerli, Kürneme, Menzile, Mezelik,

6 Harfli Kelimeler

Dehliz, Delmek, Demlik, Denmek, Dereli, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Dikmen, Dileme, Dilmek, Dinmek, Direme, Dirhem, Dizmek, Dizmen, Drezin, Dürmek, Düzeme, Düzine, Düzlem, Düzlük, Düzmek, Edilme, Edinme, Edirne, Ekilme, Emekli, Erimek, Erimez, Erinme, Ermeni, Ezilme, Hendek, Hükmen, Hürlük, İlenme, İnleme, İzleme,

5 Harfli Kelimeler

Deizm, Delik, Delme, Demek, Demin, Demir, Demli, Denek, Denim, Deniz, Denli, Denme, Derik, Derin, Derme, Dikel, Diken, Dikme, Dilek, Dilme, Dinek, Dinen, Dinme, Direk, Diren, Dizek, Dizel, Dizem, Dizme, Dümen, Dünkü, Dünür, Dürme, Dürüm, Dürzi, Dürzü, Düzem, Düzen, Düzme, Eklem,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Derz, Dine, Dink, Dize, Dren, Dürü, Düze, Eder, Edik, Edim, Ehem, Ehil, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enez, Enik, Enir, Enli,

3 Harfli Kelimeler

Deh, Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Diz, Dük, Dün, Düz, Ede, Edi, Eke, Ekü, Elk, Erk, Hem, Her, Hin, Hür, İde, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Kez, Kil, Kim, Kin, Kir, Kül, Kür, Leh, Lim, Lir, Lük, Men, Mil, Mir,

2 Harfli Kelimeler

De, Eh, Ek, El, Em, En, Er, He, İl, İm, İn, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Nü, Re, Ün, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.