HÜNNAPGİLLER (TDK)

Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası.

Hünnapgiller kelimesi baş harfi H son harfi R olan bir kelime. Başında H sonunda R olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi N , dördüncü harfi N , beşinci harfi A , altıncı harfi P , yedinci harfi G , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi L , onbirinci harfi E , onikinci harfi R . Başı H sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇENE Nedir?


1 . Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını saplayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad: "Çenesinin, başının bütün iskeleti peksimeti çiğnedikçe daha açık olarak meydana çıkıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . Mengene, kerpeten vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri.
3 . denizcilik Baş bodoslamasının omurga ile birleştiği yer, çarık.
4 . mecaz Çok konuşma huyu, gevezelik: "Sende de çene var ha!"- .
5 . halk ağzında Köşe.

ÇENEK Nedir?


1 . Tohumda embriyoyu kaplayan etli bölüm: "Bakla, fasulye gibi bitkilerin tohumlarında ikişer çenek bulunur."- .
2 . hayvan bilimi Kuşların gagasını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri.
3 . hayvan bilimi Böceklerde ağzın iki yanında bulunan parçalayıcı sert organ.

ÇENEKLİ Nedir?

Çeneği olan.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

HÜNNAP Nedir?


1 . Hünnapgillerden, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu'da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba): "Küçük bahçede acı badem, ayva, nar, hünnap ağaçları görürüm."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bu bitkinin meyvesi.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SICAK Nedir?


1 . Havadaki yüksek ısı: "Bu sıcakta arada bir şeyler içip yemeden çalışılmıyor."- N. Cumalı.
2 . Sıcak yer: "Burası bir makine dairesi kadar sıcaktı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Hamam.
4 . sıfat Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı: "Yorganın altında sıcak gözyaşları dökerek gecelerce beklemişti."- O. Kemal.
5 . sıfat Isısı yüksek olan, çok ısınmış: "Kız kardeşim ikindiüzeri bana sıcak, limonlu bir çorba içirdi."- A. Gündüz.
6 . sıfat, mecaz Dostça olan, sevgi dolu: "Sıcak bir karşılama. Sıcak bir yuva."- .

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

YAPRAKLI Nedir?

Yaprağı olan: "Kış olmasına rağmen ağaçlar yemyeşil yapraklı ve çiçekliydi."- R. H. Karay.

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

A E G H L L N N P R Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Hünnapgiller,

8 Harfli Kelimeler

Granülin,

7 Harfli Kelimeler

Alengir, Enginar, Gerilla, Hünerli, Nargile,

6 Harfli Kelimeler

Ahiren, Algler, Apreli, Ergani, Galeri, Granül, Gülnar, Haleli, Halile, Haneli, Hareli, Hünnap, İlanen, Naneli, Nehari, Nihale, Pinhan, Reglan,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Anüri, April, Elgin, Elgün, Engin, Ergin, Gaile, Galip, Garip, Gelin, Gelir, Giren, Grena, Gülle, Günah, Haile, Halel, Halen, Hangi, Helal, Hilal, Hülle, Hüner, Hürle, İhale, İhlal, İlahe, İlhan, Lagün, Legal, Lepra, Narin, Nehir, Nihan, Nipel, Panel, Pelin, Pelür, Pinel,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Ahir, Aile, Alil, Anne, Apel, Apre, Ehil, Elan, Elli, Enir, Enli, Ergi, Eril, Erin, Gahi, Gaip, Gale, Gali, Gani, Garp, Geri, Gine, Gren, Gril, Grip, Güre, Hail, Hain, Hale, Hali, Hane, Hani, Hare, Harp, Hela, Hile, İane, İare, İlah,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Alg, Ali, Alp, Ani, Ari, Arp, Ela, Erg, Gah, Gar, Gen, Gri, Gül, Gün, Gür, Hal, Han, Hap, Har, Hep, Her, Hin, Hür, İla, İle, Lal, Lan, Lap, Leh, Lep, Lig, Lir, Lüp, Nal, Nan, Nar, Pah, Pal, Pil,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, An, Ar, Eh, El, En, Er, Ge, Ha, He, İl, İn, İp, La, Le, Ne, Nü, Pe, Ra, Re, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.