HÜMANİZMA (TDK)

İnsancıllık.

Hümanizma kelimesi baş harfi H son harfi A olan bir kelime. Başında H sonunda A olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi Z , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A . Başı H sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

İNSANCI Nedir?

İnsancıl.

İNSANCIL Nedir?


1 . İnsan seven: "Her hâli ile insancıl, sevecen, efendice bir tavırdır."- H. Taner.
2 . İnsanla ilgili: "Böylesi bir yaklaşım arzusunu sarmalayacak insancıl birikimden yoksundum."- Ç. Altan.
3 . İnsana değer veren: "İşte o gün hocamızın yine insancıl bir yanını keşfetmiştik."- H. Taner.
4 . felsefe İnsancılık yanlısı olan, beşeriyetçi, hümanist.

İNSANCILLIK Nedir?


1 . Eski Yunan ve Latin kültürünü en yüksek kültür örneği olarak alan ve Orta Çağın skolastik düşünüşüne karşı XIV. yüzyılda doğan felsefe, bilim ve sanat görüşü, hümanizm, hümanizma: "Mektupları ... hep aynı incelik, aynı candanlık, aynı insancıllık ile dolu idiler."- H. Taner.
2 . İnsanlık sevgisini, insan ululuğunu en yüce amaç ve olgunluk sayan öğreti, beşeriyetçilik, hümanizm, hümanizma.

A A H M M N Z Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Hümanizma,

8 Harfli Kelimeler

Hümanizm,

6 Harfli Kelimeler

Mihman, Mizana, Müzmin,

5 Harfli Kelimeler

Azami, Azman, Hamam, Hazan, Hazin, Hizan, Mania, Mizah, Mizan, Mühim, Mümin, Namaz, Nizam, Zaman,

4 Harfli Kelimeler

Ahiz, Aman, Amin, Amma, Anam, Anma, Azim, Azma, Hain, Haiz, Hami, Hani, Haza, Hiza, Hüma, İham, İmam, İman, İmha, İmza, İnam, İnha, İzah, İzam, İzan, Main, Mama, Mana, Mani, Mazi, Miza, Nazi, Niza, Ümmi, Zina,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ahi, Ama, Ana, Ani, Aza, Ham, Han, Haz, Hin, İma, Mai, Mim, Nam, Naz, Nim, Zam, Zan,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Am, An, Az, Ha, İm, İn, İz, Mi, Nü, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.