HÜKÜMRANLIK (TDK)

Egemenlik: "Eskiden Bulgaristan Osmanlı İmparatorluğu'nun hükümranlığı altında bir prenslikti."- .

Hükümranlık kelimesi baş harfi H son harfi K olan bir kelime. Başında H sonunda K olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi K , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi M , altıncı harfi R , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı H sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

BULGAR Nedir?

Slavların güney kolundan olan bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse.

BULGARİ Nedir?

Dört telli bağlama.

EGEMEN Nedir?


1 . Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim: "Egemen devlet."- .
2 . mecaz Sözünü geçiren, üstünlük kazanan.

EGEMENLİK Nedir?


1 . Egemen olma durumu.
2 . Milletin ve onun tüzel kişiliği olan devletin yetkilerinin hepsi, hükümranlık, hâkimiyet: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."- Anayasa.

HÜKÜMRAN Nedir?

Egemen.

İMPARATOR Nedir?

Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan.

OSMANLI Nedir?


1 . XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu'da kurulan ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağılan büyük Türk imparatorluğunun uyrukları: "O, eski defterleri çoktan kapatmış, Osmanlıya kucağını açmıştı"- T. Buğra.
2 . sıfat, mecaz Düşündüğünü çekinmeden, açıkça söyleyen, bulunduğu toplulukta yetki sahibi olan: "Benim bildiğim Osmanlı kadınlar dobra dobradır."- N. Cumalı.

PRENS Nedir?


1 . Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan.
2 . Bir prensliğin başında bulunan kimse.
3 . Bazı ülkelerde en yüksek soyluluk unvanı.

PRENSLİK Nedir?


1 . Prens olma durumu veya prensin görevi.
2 . Bir prensin yönetiminde olan ülke.

A H I K K L M N R Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Hükümranlık,

8 Harfli Kelimeler

Hükümran,

7 Harfli Kelimeler

Ümranlı,

6 Harfli Kelimeler

Hamlık, Hanlık, Hünkar, Hürlük, Karlık, Karmık, Kılmak, Kırkma, Kırmak, Kırnak, Külhan, Külünk, Kürklü, Mülhak, Münhal,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Alkım, Anlık, Haklı, Hanım, Harım, Harın, Harlı, Hırka, Hüküm, Ihmak, Irmak, Kahır, Kakım, Kakül, Kalık, Kalım, Kalın, Kanık, Kanlı, Karık, Karın, Karlı, Kılma, Kıran, Kırma, Krank, Külah, Mühür, Nahır, Namlı, Rahım, Rakım, Rükün, Ümran,

4 Harfli Kelimeler

Ahır, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Alık, Alım, Alın, Anık, Arık, Arlı, Hakı, Halı, Halk, Hınk, Hüma, Ihma, Irak, Kanı, Karı, Kına, Kırk, Klan, Kral, Künh, Künk, Kürk, Mark, Marn, Mülk, Narh, Rakı, Ülkü, Ümük, Ünlü, Ürkü, Ürün,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Akü, Anı, Arı, Ark, Hak, Hal, Ham, Han, Har, Hık, Hır, Hür, Ira, Irk, Kah, Kak, Kal, Kam, Kan, Kar, Kıl, Kın, Kır, Kül, Kür, Lak, Lam, Lan, Lük, Mal, Mıh, Nal, Nam, Nar, Ram, Rıh,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Am, An, Ar, Ha, Ih, La, Nü, Ra, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.