HÜCUMBOT (TDK)

Görevi saldırmak olan, torpidolarla donatılmış, keşif ve karakol görevlerini de yapan, çok hızlı, küçük savaş gemisi.

Hücumbot kelimesi baş harfi H son harfi T olan bir kelime. Başında H sonunda T olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi Ü , üçüncü harfi C , dördüncü harfi U , beşinci harfi M , altıncı harfi B , yedinci harfi O , sekizinci harfi T . Başı H sonu T olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DONATI Nedir?

Teçhizat.

GEMİ Nedir?

Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine: "Yük gemisi. Savaş gemisi."- .

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

HIZLI Nedir?


1 . Çabuk, seri, süratli: "Hızlı yürüyorlar ve birbirine hiçbir lakırtı söylemiyorlardı."- M. Ş. Esendal.
2 . zarf Güç kullanarak, şiddetle: "Hızlı vurmak."- .
3 . zarf Çabuk çabuk: "Hızlı konuşmak."- .
4 . mecaz Uçarı, çapkın, hovarda: "Doludizgin, bir bekârlığın tam tadını çıkaran, renkli, değişken, hızlı bir yaşam sürüyordum."- H. Taner.

KARAKOL Nedir?


1 . Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin bulunduğu yapı: "O işleri bu saatte karakolda bulunan küçük memurlar bilmez."- R. H. Karay.
2 . tarih Güvenliği sağlamak amacıyla dolaşan polis, jandarma veya asker topluluğu, kol, kulluk, devriye.

KEŞİF Nedir?


1 - Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma.
2 - Var olduğu daha önce bilinmeyen bir şeyin ortaya çıkarılması.
3 - Bir olay ya da durumun oluş nedenlerini anlayabilmek için yerinde inceleme yapma.
4 - Gizli olan bir şey hakkında geniş bilgi edinme: Keşif uçuşu .
5 - Bir şeyin olacağını önceden anlama, sezme, °tahmin.

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SALDIRMAK Nedir?


1 . Bir kimseye veya bir şeye karşı saldırı yöneltmek, zarar verici bir davranışta bulunmak, hücum etmek: "Bugün şu dakikada onlar hâlâ düşmana saldırıyorlardı."- H. C. Yalçın.
2 . Bir şey veya kimse üzerine saldırı yapılmasına sebep olmak.
3 . (-den) Gemi, kalkmak için yelken açıp başını gideceği yola çevirmek.
4 . mecaz Yıkıcı ve sert eleştiriler yapmak.
5 . kimya Etkisiyle eritmek: "Asitler madenlere saldırır."- .

SAVAŞ Nedir?


1 . Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk.
2 . Uğraşma, kavga, mücadele.
3 . Hayvanların birbirleriyle yaptığı mücadele: "Kartallarla leyleklerin savaşı."- .
4 . Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele: "Veremle savaş."- .

TORPİDO Nedir?


1 . Otomobillerde, içinde sürücü için gerekli şeylerin bulunduğu kapaklı küçük bölme, torpido gözü.
2 . denizcilik Torpido bot: "Torpido ile hücum edip de Frenk zırhlısını batıranlar içinde Ahmet de vardı."- A. Gündüz.
3 . denizcilik Torpil.

B C H M O T U Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Hücumbot,

5 Harfli Kelimeler

Hücum, Tohum,

3 Harfli Kelimeler

Bom, Bot, But, Mut, Tuh, Tüh, Tüm,

2 Harfli Kelimeler

Bu, Hu, Oh, Om, Ot, Tu, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.