HÖRGÜÇ (TDK)


1 . Devenin sırtındaki tümsek, çıkıntı.
2 . mecaz Bu çıkıntıya benzeyen tümsek, çıkıntı: "Yüksek yaylalara hörgüçler gibi çökmüş dağları ile ufkumuzu kapladı."- R. E. Ünaydın.

Hörgüç kelimesi baş harfi H son harfi Ç olan bir kelime. Başında H sonunda Ç olan kelimenin birinci harfi H , ikinci harfi Ö , üçüncü harfi R , dördüncü harfi G , beşinci harfi Ü , altıncı harfi Ç . Başı H sonu Ç olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENZEYEN Nedir?

Bir benzetmede niteliğini benzetmeden alan, nitelikçe zayıf olan.

ÇIKI Nedir?

Çıkın: "Düğünün hamamı benden. Çerezi, çıkısı hepsi benden."- A. Sayar.

ÇIKIN Nedir?

Bir beze sarılarak düğümlenmiş küçük bohça, çıkı: "Eteğinin altında çıkın çıkın altınları vardır."- R. H. Karay.

ÇIKINTI Nedir?


1 . Bir yüzeyde ileri doğru çıkan bölüm: "Gırtlağının çıkıntısı, hiddetli bir adamın yumruğu gibi titriyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Bir metni düzeltmek veya ona bir şey eklemek için satır dışına yazılan yazı, çıkma.
3 . argo Kambur.
4 . mecaz Her şeye itiraz eden, huzursuzluk çıkaran (kimse).

DEVE Nedir?

Geviş getiren memelilerden, boynu uzun, sırtında bir veya iki hörgücü olan, yük taşımakta kullanılan hayvan (Camelus).

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HÖRGÜÇ Nedir?


1 . Devenin sırtındaki tümsek, çıkıntı.
2 . mecaz Bu çıkıntıya benzeyen tümsek, çıkıntı: "Yüksek yaylalara hörgüçler gibi çökmüş dağları ile ufkumuzu kapladı."- R. E. Ünaydın.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

TÜMSEK Nedir?


1 . Küçük tepe, tüm (II), tümbek: "Sazlarla, kamışlarla örtülü bir tümseği atladım. Kıyıdayım."- O. V. Kanık.
2 . Çıkıntılı yer, kabarıklık, şişkinlik: "Bu uzun hayalden birdenbire önümde bir tümsek beni uyandırdı."- H. E. Adıvar.

YAYLA Nedir?


1 . Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato: "Geceleri yaylalar ayaz olur, adamı üşütür."- M. Ş. Esendal.
2 . Dağlık, yüksek bölgelerde, kışın hayat şartları güç olduğu için boş bırakılan, yazın havası iyi ve serin olan, hayvan otlatma veya dinlenme yeri.

G H R Ç Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Hörgüç,

4 Harfli Kelimeler

Göçü, Görü, Örgü,

3 Harfli Kelimeler

Göç, Güç, Gür, Hür, Örü,

2 Harfli Kelimeler

Öç, Üç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.