GUGUKGİLLER (TDK)

Omurgalı hayvanların kuşlar sınıfının bir familyası.

Gugukgiller kelimesi baş harfi G son harfi R olan bir kelime. Başında G sonunda R olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi U , üçüncü harfi G , dördüncü harfi U , beşinci harfi K , altıncı harfi G , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi R . Başı G sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KUŞLAR Nedir?

Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

OMURGALI Nedir?

Omurgası olan.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

E G G G K L L R U U İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Gugukgiller,

7 Harfli Kelimeler

Gulgule,

5 Harfli Kelimeler

Ellik, Erkli, Erlik, Gelir, Gergi, Guguk, İlkel, Kelli, Kiler, Kulle, Kurgu, Kurul,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Elik, Elli, Ergi, Erik, Eril, Geri, Grek, Gril, Gurk, Guru, İglu, İlke, İlle, Kile, Kule, Kulu, Kuru, Uruk,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Erg, Erk, Gri, İle, İlk, Kel, Ker, Kil, Kir, Kul, Kur, Lig, Lir, Ulu,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Ge, İl, Ke, Ki, Le, Re, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.