GRİZUGÖZLER (TDK)

Grizu gözlemeye yarayan aygıt.

Grizugözler kelimesi baş harfi G son harfi R olan bir kelime. Başında G sonunda R olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi R , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi Z , beşinci harfi U , altıncı harfi G , yedinci harfi Ö , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi R . Başı G sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYGIT Nedir?


1 - Birçok parçadan yapılmış alet, gereç, °cihaz.
2 - Vücutta belirli bir görevin sağlanmasına yarayan organların tümü, °cihaz, °organ.
3 - Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluşturulan ve kimi belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.

GÖZLEM Nedir?


1 . Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede: "Onun romanları düş gücüne değil, gözlem gücüne dayanır."- S. Birsel.
2 . İnceleme sonucu elde edilen değer, müşahede.
3 . gök bilimi Bir gök cismini, bir gök olayını çıplak gözle veya bir araç yardımıyla izleyerek görülen değerleri tespit etme işlemi, rasat: "Gök bilimci gözlemle, kimya bilgini ise deneyle gerçeğe varmaya çalışır."- .
4 . edebiyat Bir yazı veya eseri yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapma işi.
5 . felsefe Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların sebeplerini bilmek için uygulanan bilimsel yöntem.

GÖZLEME Nedir?


1 . Gözlemek işi, tarassut.
2 . gök bilimi, meteoroloji Özel araçlarla inceleme. gözleme (II) isim İçine peynir, kıyma, patates vb. konularak yufkadan hazırlanan, sacda veya yağda kızartılan bir hamur işi, dürme. gözleme (III) isim Meralarda yağışın toprakla tutulması ve yem üretiminin artırılması amacıyla 40-50 cm aralıklarla 15-
20 cm çapında ve 7-
8 cm derinliğinde çukurlar açılması.

GRİZU Nedir?

Normal sıcaklık ve basınçta kömür ocaklarında açığa çıkan ve büyük bölümü saf metandan oluşan, kolayca tutuşabilen gaz: "Grizu patlamasını önlemek için lambaların alevi ince tel örgü içine alınır."- .

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

E G G L R R U Z Z Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Göreli, Gözeli,

5 Harfli Kelimeler

Gelir, Gergi, Geriz, Gölge, Gözer, Grizu, Leziz, Lizöz, Rezil,

4 Harfli Kelimeler

Ergi, Eril, Ezgi, Geri, Gezi, Göle, Göre, Göze, Gril, İglu, Örge, Özel, Özge, Rize, Röle, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Erg, Gez, Giz, Göl, Göz, Gri, İle, Lig, Lir, Öge, Öze, Ruz, Zer, Zil, Zir,

2 Harfli Kelimeler

El, Er, Ge, İl, İz, Le, Öz, Re, Ur, Uz, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.