GRİZUGÖZLEMİ (TDK)

Grizu oranını yaklaşık olarak gözle saptama.

Grizugözlemi kelimesi baş harfi G son harfi İ olan bir kelime. Başında G sonunda İ olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi R , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi Z , beşinci harfi U , altıncı harfi G , yedinci harfi Ö , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi M , onikinci harfi İ . Başı G sonu İ olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GRİZU Nedir?

Normal sıcaklık ve basınçta kömür ocaklarında açığa çıkan ve büyük bölümü saf metandan oluşan, kolayca tutuşabilen gaz: "Grizu patlamasını önlemek için lambaların alevi ince tel örgü içine alınır."- .

ORAN Nedir?


1 . Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo: "Dini, dili ne olursa olsun her insan doğup büyüdüğü, ekmeğini kazandığı toprak üstünde korkusuz, güven altında yaşadığı oranda kendini mutlu duyuyordu."- N. Cumalı.
2 . İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp.
3 . Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.
4 . matematik İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı: "Üçün sekize oranı."- .

SAPTAMA Nedir?


1 . Saptamak işi, tespit: "Bazı açıklamalar ve saptamaları, şimdi yapmanın zorunlu olduğu anlaşılıyor."- A. Boysan.
2 . sinema Gümüş bromür kalıntılarını eritmek için filmin kimyasal bir eriyikten geçirilmesi.

YAKLAŞIK Nedir?

Gerçek değeri ve miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî: "Yaklaşık bir hesap. Yaklaşık bir sayı."- .

E G G L M R U Z Z Ö İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Gergili, Gerilim, Girilme, Gizemli,

6 Harfli Kelimeler

Ezgili, Gerili, Göreli, Görmez, Gözeli, Gözlem, İmgeli, Lirizm, Ömerli, Rizeli,

5 Harfli Kelimeler

Gelir, Gergi, Gerim, Geriz, Girim, Girme, Gizem, Gizil, Gizli, Gölge, Görme, Gözer, Grizu, Gurme, İleri, İzlem, İzmir, Leziz, Lizöz, Mezru, Ölmez, Özlem, Remil, Remiz, Rezil, Rimel,

4 Harfli Kelimeler

Elim, Emir, Ergi, Eril, Erim, Ezgi, Gemi, Geri, Gezi, Göle, Göre, Göze, Gril, İglu, İlgi, İlim, İlme, İmge, Lime, Meri, Ölme, Örge, Örme, Özel, Özge, Remi, Rize, Röle, Rumi, Umre, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Erg, Gem, Gez, Giz, Göl, Göz, Gri, İle, İri, Lig, Lim, Lir, Mil, Mir, Muz, Öge, Öze, Rum, Ruz, Zem, Zer, Zil, Zir, Zum,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Er, Ge, İl, İm, İz, Le, Me, Mi, Öz, Re, Ur, Uz, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.