GRİFLEME (TDK)

Kesilecek ağaçları işaretlemek için grifle bir parça kabuk koparma.

Grifleme kelimesi baş harfi G son harfi E olan bir kelime. Başında G sonunda E olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi R , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi F , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi M , sekizinci harfi E . Başı G sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

İŞARETLEMEK Nedir?


1 . Bir şeye işaret koymak, bir şeyi işaretle belirtmek: "... gazetesini muhtelif renkli kalemlerle işaretlermiş ve itinayla saklarmış."- A. Ş. Hisar.
2 . Belirtecek biçimde hareket etmek: "O bir iki sözcükle bildiğini işaretlemek isterdi."- Ç. Altan.

KABUK Nedir?


1 . Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş sertçe bölüm, kışır: "Ağaç kabuğu."- . "Meyve kabuğu."- . "Midye kabuğu."- .
2 . Ekmeğin pişme sırasında içinden daha çok sertleşen dış bölümü.
3 . gök bilimi Bir sıvı veya gazı dıştan saran, sert katman: "Yer kabuğu."- .
4 . tıp (***) Deri üzerinde bir yaranın veya sivilcenin kurumasıyla oluşan sertçe bölüm.
5 . hayvan bilimi Bir hayvanı dıştan örten kitinli, kalkerli, silisli, kemiksi veya boynuzsu örtü, kavkı: "Herhâlde kabuklu bir deniz hayvanının kabuğu kesmiş olacak."- S. F. Abasıyanık.

KOPARMA Nedir?


1 . Koparmak işi: "Öte yandan canavar düdükleri de ilk çığlıklarını koparmaya başlamışlardı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . spor Halterde ağırlığı kaldırma biçimlerinden biri.

PARÇA Nedir?


1 . Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey: "Yolun bu parçası bozuk."- .
2 . Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime: "Alınacakları bir gece önceden küçük bir karton parçasına yazmıştır."- H. Taner.
3 . Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül: "On parçadan yapılmış bir oda takımı."- .
4 . Tane: "Üç parça elbiselik kumaş."- .
5 . Pasaj: "Hayatımın en acı ve tatlı saatleri bunun başında geçti, eserimin en güzel parçalarını onun kenarında yazdım."- R. N. Güntekin.
6 . Müzik eseri.
7 . Benzeri, bir örneği: "Ay parçası, elmas parçası."- .
8 . mecaz Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz: "Bir çoban parçasısın, olmasa bile koyun / Daima eğeceksin başkalarına boyun."- K. Kamu.
9 . argo Güzel, alımlı kız veya kadın.

E E F G L M R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Gerilme,

6 Harfli Kelimeler

Ergime,

5 Harfli Kelimeler

Erime, Ferli, Gelir, Gelme, Gemre, Gerim, Germe, Girme, Remel, Remil, Rimel,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elif, Elim, Emel, Emir, Ergi, Eril, Erim, Erme, File, Film, Fire, Gele, Gemi, Geri, Gril, İlme, İmge, Lime, Meri, Reel, Remi,

3 Harfli Kelimeler

Efe, Ege, Erg, Fel, Fer, Fil, Gem, Gri, İle, Lef, Lif, Lig, Lim, Lir, Mil, Mir,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Er, Fe, Ge, İl, İm, Le, Me, Mi, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.