GREKOROMENCİ (TDK)

Grekoromen güreşi yapan güreşçi.

Grekoromenci kelimesi baş harfi G son harfi İ olan bir kelime. Başında G sonunda İ olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi R , üçüncü harfi E , dördüncü harfi K , beşinci harfi O , altıncı harfi R , yedinci harfi O , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi N , onbirinci harfi C , onikinci harfi İ . Başı G sonu İ olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GREKOROMEN Nedir?

Yüze, boğaza dokunmama, belden aşağısını tutmama, ayaklarla oyun yapmama vb. kuralları olan güreş türü.

GÜRE Nedir?


1 . Çiftleşmek isteyen kısrak veya dişi eşek.
2 . Bir yaşından üç yaşına kadar olan tay.
3 . sıfat, mecaz Kuvvetli, dinç.
4 . sıfat, mecaz Çekingen, korkak, ürkek.

GÜREŞ Nedir?

Belli kurallar içinde, güç kullanarak iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması.

GÜREŞÇİ Nedir?

Güreş yapan, güreşen kimse, pehlivan.

C E E G K M N O O R R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Grekoromen,

9 Harfli Kelimeler

Ergonomik, Germencik,

8 Harfli Kelimeler

Ergonomi, Gerinmek, Kemirgen,

7 Harfli Kelimeler

Ekonomi, Ergimek, Erincek, Erinmek, Erkenci, Gecikme, Gerinme, İmrence, İncerek, Koroner,

6 Harfli Kelimeler

Cermen, Ergime, Erigen, Erimek, Erinme, Ermeni, Geceki, Germek, Germen, Girmek, Kenger, Kerime, Kermen, Kimono, Kirmen, Kongre, Korece, Korner, Mercek, Migren, Mikron,

5 Harfli Kelimeler

Cemre, Ceren, Emcek, Emcik, Ercik, Ergen, Ergin, Erime, Erken, Erkin, Ermek, Ermin, Eroin, Gemre, Genom, Gerek, Geren, Gerim, Germe, Giren, Girme, İmece, İmren, İnmek, İrkme, Kemer, Kemre, Kerem, Kerim, Korno, Krome, Merci, Merek, Mikro, Moren, Nekre, Orcik, Orion, Recim, Rekor,

4 Harfli Kelimeler

Cemi, Cenk, Ciro, Ecir, Ekim, Ekin, Ekme, Emek, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Erce, Erek, Eren, Ergi, Erik, Erim, Erin, Erke, Erme, Gece, Gemi, Gene, Geri, Gine, Gonk, Grek, Gren, İken, İkon, İmge, İnce, İnek, İnme, Keme, Kene,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cim, Cin, Ece, Ege, Ego, Eke, Eko, Erg, Erk, Gem, Gen, Gri, Kem, Ker, Kim, Kin, Kir, Kom, Kor, Men, Mir, Mor, Nem, Nim, Nom, Org, Rom,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, Em, En, Er, Ge, İm, İn, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Ok, Om, On, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.