GRAVÜRCÜLÜK (TDK)

Gravürcünün işi veya mesleği: "Beni benden iyi tanıyan tek insandır, dediği ablası Aliye'yi gravürcülüğe teşvik etti."- H. Taner.

Gravürcülük kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi R , üçüncü harfi A , dördüncü harfi V , beşinci harfi Ü , altıncı harfi R , yedinci harfi C , sekizinci harfi Ü , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi Ü , onbirinci harfi K . Başı G sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ABLA Nedir?


1 . Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi.
2 . Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın: "Hatırda kalan şey değişmez zamanla / Ne vefalı komşumuzdun sen Fahriye abla!"- A. M. Dranas.
3 . argo Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama: "Bir akşam gel benimle, gidelim bir sarhoşluk edelim, ablaları şöyle bir dolaşalım."- M. Ş. Esendal.
4 . teklifsiz konuşmada Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz.

BENDE Nedir?

Kul, köle: "Aynı zamanda, bu has ve vefakâr bendesine mim koymuştu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

GRAVÜR Nedir?


1 . Ağaç, taş veya metal bir levhanın oyularak işlenmesi ve bunun bir yüzeye basılması tekniği.
2 . Bu teknikle yapılmış resim.

GRAVÜRCÜ Nedir?

Gravür yapan sanatçı.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TANI Nedir?

Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis.

TEŞVİK Nedir?

İsteklendirme, özendirme.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A C G K L R R V Ü Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Gravürcülük,

8 Harfli Kelimeler

Gravürcü,

7 Harfli Kelimeler

Gülücük,

6 Harfli Kelimeler

Gravür, Gürlük, Ülkücü, Ürkülü,

5 Harfli Kelimeler

Gücük, Gülcü, Gülük, Gürcü, Kravl, Kürar,

4 Harfli Kelimeler

Gark, Gücü, Kral, Ücra, Ülkü, Ürkü,

3 Harfli Kelimeler

Akü, Alg, Ark, Car, Gak, Gar, Gül, Gür, Kal, Kar, Kav, Kül, Kür, Lak, Lav, Lük, Var,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, Av, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.