GRANİTLEŞME (TDK)

İç kuvvetlerin etkisiyle yer yuvarlağı içindeki kayanın granite dönüşmesi.

Granitleşme kelimesi baş harfi G son harfi E olan bir kelime. Başında G sonunda E olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi R , üçüncü harfi A , dördüncü harfi N , beşinci harfi İ , altıncı harfi T , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi E . Başı G sonu E olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÖNÜ Nedir?

Dönme, dönüş, °devir.

DÖNÜŞ Nedir?


1 . Dönme işi: "Artık serbestim, koynumda terhis kâğıdımla dönüş yolundayım."- R. N. Güntekin.
2 . spor Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

DÖNÜŞME Nedir?


1 . Dönüşmek işi, tahavvül.
2 . dil bilgisi Benzeşme.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

GRANİT Nedir?

Kuvars, feldispat, ortoklaz ve mika minerallerinden bileşmiş türlü renkte, billursu, çok sert bir tür kayaç.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KAYA Nedir?


1 . Büyük ve sert taş kütlesi: "Dört tarafı su ile çevrili bir kayadır, bir adacık."- R. H. Karay.
2 . Kayaç.

KAYAN Nedir?


1 . Kayarak yer değiştiren.
2 . isim, halk ağzında Yassı, düz, kat kat oluşmuş taş.
3 . isim, halk ağzında Dağdan inen sel.

KUVVE Nedir?


1 . Düşünce, niyet.
2 . Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü.
3 . Yeti.

KUVVET Nedir?


1 - Fiziksel güç, takat.
2 - Güç, dayanma gücü.
3 - Şiddet, zor, °cebir.
4 - Yetke, erk, °nüfuz.
5 - Dayanıklı olma durumu, °tahammül, °mukavemet.
6 - Bir niceliğin kendisiyle çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri.
7 - Bir ülkenin savaşçı silahlı örgütü ya da gücü.
8 - Dinginliği devime ya da devimi dinginliğe çeviren etken, direnci kıran ya da direnç doğuran özellik.

KUVVETLE Nedir?


1 . Güçlü ve sağlam bir biçimde: "Acı poyraz kuvvetle esiyordu."- O. Kemal.
2 . Üzerinde durarak, direnerek: "Kuvvetle iddia edilebilir."- .

YUVA Nedir?


1 . Kuşların ve başka hayvanların barınmak, yumurtlamak, kuluçkaya yatmak, yavrularını büyütmek veya yavrulamak için türlü şeylerden yaptıkları ve türlü biçimlerde hazırladıkları barınak: "O zamanlar ... mezarlıkların serviliklerine gizlenen eski bülbül yuvaları meşhurdu."- A. Ş. Hisar.
2 . Genellikle ailenin oturduğu ev: "İnsanın kendi yuvasından daha sıcak ... ve samimi; hiçbir yer olmazdı."- S. F. Abasıyanık.
3 . İki buçukla dört yaş arası çocukların bakıldığı, okul öncesi eğitim kurumu.
4 . Kimsesizlere veya yoksullara yardım etmek ve onları barındırmak amacıyla açılan yer.
5 . Bir şeyin içinde yerleşmiş olduğu veya yerleştirildiği oyuk: "Diş yuvası. Kilit yuvası."- .
6 . mecaz Bazı kötü nitelikli kimselerin çok bulunduğu, toplandığı yer: "Hırsız yuvası."- .
7 . mecaz Bir şeyin öğretildiği yer: "İrfan yuvası."- .
8 . mecaz Bir şeyin çok bulunduğu yer: "Bu oda böcek yuvası."- .

YUVAR Nedir?


1 . Organizmadaki kan, lenf, süt vb. sıvılarda bulunan, genellikle yuvarlak veya oval küçük cisim.
2 . gök bilimi Yer yuvarlağı gibi düzgün olmayan küresel biçim.

A E E G L M N R T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Granitleşme,

8 Harfli Kelimeler

İntegral, İşletmen, Netameli, Terminal,

7 Harfli Kelimeler

Alengir, Ergitme, Eştirme, Galenit, Gametli, Ganimet, Gelinme, Gelişme, General, Gerelti, Gerilme, Gerinme, Getirme, İnletme, İşlenme, İşletme, İtlenme, İtleşme, Melanet, Melanit, Menşeli, Meşgale, Metilen, Mineral, Nargile, Realite, Taşemen, Teneşir, Terilen,

6 Harfli Kelimeler

Aşerme, Aşiret, Ateşin, Ateşli, Eleman, Elenti, Emanet, Emaret, Enişte, Entari, Ergani, Ergime, Erigen, Erinme, Erişme, Erişte, Eriten, Eritme, Ermeni, Eşilme, Eşinme, Etamin, Etilen, Galeri, Geleni, Germen, Granit, İlenme, İletme, İmaret, İnleme, İşaret, İşetme, İşleme, Lenger, Lineer, Maişet, Manşet, Martin, Matine,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Amele, Anele, Anemi, Anime, Antre, Elgin, Email, Emare, Emtia, Engel, Enlem, Entel, Ergen, Ergin, Erime, Ermin, Ermiş, Eşlem, Etmen, Gaile, Gamet, Gelen, Gelin, Gelir, Geliş, Gelme, Gemre, Genel, Geniş, Geren, Gerim, Geriş, Germe, Giren, Girme, Gitar, Gitme, Grena, İmale,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Alem, Alet, Alim, Amel, Amil, Amin, Amir, Amit, Arşe, Aşir, Atel, Ateş, Elan, Elem, Elim, Elit, Elma, Elti, Eman, Emel, Emen, Emet, Emin, Emir, Emiş, Enam, Enir, Enli, Erat, Eren, Ergi, Eril, Erim, Erin, Eriş, Erme, Erte, Eşit,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Alg, Ali, Alt, Ani, Ant, Ari, Arş, Art, Ate, Ati, Ege, Ela, Erg, Eti, Gam, Gar, Gem, Gen, Gri, İla, İle, İma, İta, Lam, Lan, Leş, Lig, Lim, Lir, Mai, Mal, Maş, Mat, Men, Met, Mil, Mir, Mit, Nal,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, Ar, Aş, At, El, Em, En, Er, Eş, Et, Ge, İl, İm, İn, İş, İt, La, Le, Me, Mi, Ne, Ra, Re, Şe, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.