GRANDÜKLÜK (TDK)

Grandükün yönettiği ülke.

Grandüklük kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi R , üçüncü harfi A , dördüncü harfi N , beşinci harfi D , altıncı harfi Ü , yedinci harfi K , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi Ü , onuncu harfi K . Başı G sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GRANDÜK Nedir?


1 - Büyük bir düklüğün egemenine verilen ad.
2 - Çarlık Rusyasında prenslere verilen san.

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

A D G K K L N R Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Akgünlük,

7 Harfli Kelimeler

Grandük,

6 Harfli Kelimeler

Dükkan, Düklük, Granül, Gülnar, Günlük, Gürlük, Külünk, Kürdan, Kürklü,

5 Harfli Kelimeler

Dünkü, Dünür, Güdük, Güdül, Gülük, Günlü, Gürün, Kadük, Kakül, Krank, Lagün, Rükün,

4 Harfli Kelimeler

Dang, Dank, Dürü, Gard, Gark, Güdü, Günü, Klan, Kral, Künk, Kürk, Ülkü, Ünlü, Ürkü, Ürün,

3 Harfli Kelimeler

Akü, Alg, Ark, Dal, Dar, Dük, Dün, Gak, Gar, Gül, Gün, Gür, Kak, Kal, Kan, Kar, Kül, Kür, Lak, Lan, Lük, Nal, Nar,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, An, Ar, La, Nü, Ra, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.