GLİSERİNLEMEK (TDK)

Bir şeye gliserin sürmek ya da katmak.

Gliserinlemek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi L , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi S , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi İ , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi M , onikinci harfi E , onüçüncü harfi K . Başı G sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GLİSERİN Nedir?

Yağlı maddelerden, sabunlaştırma yoluyla çıkarılan, renksiz, tatlı şurup kıvamındaki sıvı (CH
2 OH-CHOH-CH
2 OH).

KATMA Nedir?


1 . Katmak işi, ilhak.
2 . sıfat Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam.
3 . halk ağzında Kıldan veya yünden yapılmış ip, sicim.

KATMAK Nedir?


1 . Bir şeyin içine, üstüne veya yanına, niteliğini değiştirmek veya niceliğini artırmak için başka bir şey eklemek, karıştırmak: "Sirkeye su katmak."- .
2 . Bir araya getirmek: "Fadime, bu yavru bolluğu arasında kuzuları çocuklara ve çocukları kuzulara katarak en olgun bir saadet içinde yaşamış."- H. E. Adıvar.
3 . Birlikte göndermek: "Kafileye muhafız katmak."- .
4 . halk ağzında Döllenmeyi sağlamak için erkek hayvanı dişinin yanına salmak.

KATMAK Nedir?


1 - Bir şeyin içine, üstüne ya da yanına, niteliğini değiştirmek ya da niceliğini artırmak için başka bir şey eklemek, karıştırmak, °ilave etmek.
2 - Birlikte göndermek.
3 - Döllenmeyi sağlamak için erkek hayvanı dişinin yanına salmak.

SÜRMEK Nedir?


1 - Yönetip yürütmek, °sevk etmek.
2 - Önüne katıp götürmek.
3 - Uzatmak, ileri doğru itmek.
4 - Dokundurmak, değdirmek.
5 - Oturduğu, bulunduğu yer ya da ülkeden ceza olarak başka bir yer ya da ülkeye göndermek, °nefyetmek.
6 - Bir maddeyi bir yüzey üzerine ince bir tabaka olarak yaymak ya da dökmek,serpmek.
7 - Bir malı satışa sunmak, piyasaya çıkarmak.
8 - Yasal olmayan yolla piyasaya para çıkarmak.
9 - Herhangi bir durum içinde bulunmak.
10 - Pulluk ya da sabanla toprağı işlemek. 1
1 - Olmaya devam etmek. 1
2 - Zaman geçmek. 1
3 - Zaman almak. 1
4 - Yetişip ortaya çıkmak, bitmek, yeşermek. 1
5 - (Özne olarak iç ya da karın sözcüklerini aldığında) Olağandan daha çok, daha sık ve sulu dışkı çıkarmak.

E E E G K L L M N R S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Sergilenmek,

10 Harfli Kelimeler

Erginlemek, Esirgenmek, Gereksinim, Gereksinme, Girenlemek, İlgilenmek, Sergilemek, Sergilenme, Serinlemek, Silkelenme, Sinirlemek, Sirkelenme,

9 Harfli Kelimeler

Egemenlik, Erginleme, Esenlikli, Esinlemek, Esirgemek, Esirgenme, Gelenekli, Gerilemek, Girenleme, İlerlemek, İlgilemek, İlgilenme, İliklenme, İlineksel, Keseliler, Kilermeni, Mesirelik, Nikelleme, Sekilenme, Sergileme, Serinleme, Silkeleme, Sinirleme,

8 Harfli Kelimeler

Eklemeli, Ellenmek, Enikleme, Ergenlik, Erginlik, Esinleme, Esirgeme, Esmerlik, Gelinlik, Gelinmek, Genellik, Genelmek, Gerileme, Gerilmek, Gerinmek, Girilmek, Girmelik, Gliserin, İkilenme, İlerleme, İlgileme, İlikleme, İnekleme, İslenmek, Kemirgen, Kirlenme, Nemlilik, Renkleme, Resimlik, Resmilik, Sekileme, Selimlik, Semereli, Semirgin, Sergilik, Serilmek, Serinlik, Silinmek, Silkinme, Sinekler,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Eklenme, Eklesil, Eksilen, Eksilme, Elenmek, Elimine, Ellemek, Ellenme, Emirlik, Engelli, Engerek, Enlilik, Ereksel, Ergilik, Ergimek, Erillik, Erinlik, Erinmek, Ermenek, Erselik, Ersemek, Esenler, Esenlik, Esermek, Esirlik, Esirmek, Eslemek, Esnemek, Esrimek, Gelenek, Gelinme, Gelirli, Gemerek, Gemilik, Genelme, Gerekli, Gerekme, Gerilek, Gerilik,

6 Harfli Kelimeler

Egemen, Ekilme, Ekleme, Ekseri, Elemek, Elemge, Elemli, Elenme, Elleme, Emekli, Enemek, Ergene, Ergime, Erigen, Eriksi, Erimek, Erinme, Ermeni, Erseme, Eserme, Esirme, Eskime, Eskrim, Esleme, Esneme, Esrime, Geleme, Geleni, Gelmek, Gemlik, Genlik, Gerili, Germek, Germen, Gineli, Girmek, Grimsi, İkilem, İlenme, İlinek,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Eksen, Ekser, Eksin, Eleme, Elgin, Ellik, Elmek, Emlik, Eneme, Engel, Enlem, Enser, Ergen, Ergin, Erime, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, Eseme, Esire, Eskil, Eslek, Esmek, Esmer, Esnek, Esrik, Gelen, Gelin, Gelir, Gelme, Gemre, Genel, Gerek, Geren,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Eksi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Enli, Ense, Erek, Eren, Ergi, Erik, Eril, Erim, Erin, Erke, Erme, Esen, Eser, Esik, Esim, Esin, Esir, Eski, Esme, Esre, Gele,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Gem, Gen, Gri, İki, İle, İlk, İni, İri, İrs, Kel, Kem, Ker, Kes, Kil, Kim, Kin, Kir, Lig, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Mis, Nem, Nim, Sek, Sel, Sem, Sen, Ser, Sik, Sim, Sin, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Es, Ge, İl, İm, İn, İs, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.