GLİSEMİ (TDK)

Kandaki şeker oranı.

Glisemi kelimesi baş harfi G son harfi İ olan bir kelime. Başında G sonunda İ olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi L , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi S , beşinci harfi E , altıncı harfi M , yedinci harfi İ . Başı G sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ORAN Nedir?


1 . Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo: "Dini, dili ne olursa olsun her insan doğup büyüdüğü, ekmeğini kazandığı toprak üstünde korkusuz, güven altında yaşadığı oranda kendini mutlu duyuyordu."- N. Cumalı.
2 . İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp.
3 . Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.
4 . matematik İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı: "Üçün sekize oranı."- .

ŞEKER Nedir?


1 . Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday vb. bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı.
2 . Bu madde katılarak yapılmış lokum, akide, çikolata vb. tatlı yiyeceklerin genel adı: "Kolonya dökmekten, şeker tutmaktan, iyi gözükeceğim diye ağız etmekten yoruldu."- L. Tekin.
3 . tıp (***) Şeker hastalığı: "Yirmi gün evvel ameliyat edildiği hâlde biraz şekeri görüldüğü için henüz taburcu edilememişti."- H. Taner.
4 . sıfat, mecaz Sevimli, cana yakın ve güzel: "Hele bak, ne şeker şey!"- .

E G L M S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

İmgeli,

5 Harfli Kelimeler

İslim, Lemis, Milis, Misel, Misil, Selim, Silgi, Silme, Simge,

4 Harfli Kelimeler

Elim, Esim, Gemi, İlgi, İlim, İlme, İmge, İsim, İsli, Lime, Lise, Sili,

3 Harfli Kelimeler

Gem, İle, Lig, Lim, Mil, Mis, Sel, Sem, Sim,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Es, Ge, İl, İm, İs, Le, Me, Mi, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.