GİZLENİLMEK (TDK)


1 . Gizlenme işi yapılmak, saklanmak: "Böyle açık yerde nasıl gizlenilir?"- .
2 . (nsz, -den) Gizli tutulmak: "Durum bizden gizlenildi."- .

Gizlenilmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi N , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı G sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GİZLİ Nedir?


1 . Görünmez, belli olmaz bir durumda olan, edimsel karşıtı: "Gizli kapı. Gizli çekmece."- .
2 . Başkalarından saklanan, duyurulmayan, saklı kalan, mahrem, mestur, nihan: "İki komutan arasında o gün gizli bir anlaşma yapıldığı söylentisi çıkmıştı."- H. Taner.
3 . Niteliği anlaşılmayan, bilinmeyen: "Gizli kuvvetler."- .
4 . zarf Saklı olarak, saklayarak: "Mektubu senden gizli posta kutusuna attım."- M. Yesari.

NASIL Nedir?


1 . Bir işin ne biçimde, hangi yolla olduğunu belirtmek için kullanılan bir söz: "Ben dudaklarımın ucuna gelen bir suali nasıl sorduğumu, niçin sorduğumu bilmiyorum."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bir hareketin yapılış biçimine duyulan şaşkınlığı belirten bir söz: "Falih Rıfkı Atay gibi en güzel Türkçeyi yazan bir muhabirin kaleminden bu satırlar nasıl çıktı?"- O. S. Orhon.
3 . İşin zorunlu olduğunu belirten bir söz: "Bu yaptıklarından sonra ona nasıl kızmam?"- . "Okula nasıl gitmez!"- .
4 . Ne kadar çok: "Seni nasıl seviyorum."- .
5 . Elbette, kesinlikle: "Bak nasıl sınıfını geçecek!"- .
6 . "Ben sana dememiş miydim, gördün mü?" anlamlarında kullanılan bir söz: "Nasıl, kitap kiminmiş?"- .
7 . "Ne dediniz?" veya "iyi mi, beğendiniz mi?" anlamlarında kullanılan bir söz: "Nasıl, bir daha söyler misiniz?"- .
8 . sıfat Ne gibi, ne türlü.

SAKLANMA Nedir?

Saklanmak işi.

SAKLANMAK Nedir?


1 . Kendini saklamak, gizlenmek: "O âdeta kaçıp saklanacak bir yer arıyormuş gibi sıkıntıdaydı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . (-den) Saklama işi yapılmak: "Şarap mahzende saklanır, aşkın kalbimde yıllanıyor."- Şarkı.

TUTU Nedir?

Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin, ipotek.

TUTULMA Nedir?


1 . Tutulmak işi, popülarite.
2 . Halk tarafından sevilme, ünlü olma, iyi tanınma, popülarite.
3 . gök bilimi Bir gök cisminin, araya başka bir cismin girmesiyle bütününün veya bir bölümünün görünmez duruma gelmesi olayı.

TUTULMAK Nedir?


1 . Tutma işi yapılmak veya tutma işine konu olmak: "Bir yazıhane kiralanmış, aylıkla bir otomobil tutulmuştu."- E. E. Talu.
2 . Ay ve güneş tutulma olayına uğramak.
3 . Ünlü olmak, meşhur olmak.
4 . Tutuk duruma gelmek.
5 . Bir organı işleyemez olmak: "Konuşmak için dilim, yazmak için kalemim tutuldu."- F. R. Atay.
6 . (-e) Birine tutkun olmak, sevmek.
7 . (-e) Bir işe veya birine canı sıkılmak: "Sen filozof geçinen ukala bir adama benzersin. Bak, ben böyle şeylere fena tutulurum."- H. Taner.
8 . (-e) Yakalanmak: "Hastalığa tutulduğu sıralarda bir sabun fabrikasında çalışıyordu."- N. Cumalı.
9 . spor Takım oyunlarında karşı takımdaki bir oyuncu yakından izlenmek, tutulmak, markaja alınmak.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

E E G K L L M N Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Gizlenilmek,

10 Harfli Kelimeler

Gizlenilme, İlgilenmek,

9 Harfli Kelimeler

Gizlenmek, İlgilemek, İlgilenme, İliklenme,

8 Harfli Kelimeler

Ezginlik, Gelinlik, Gelinmek, Genellik, Gezilmek, Gezinmek, Gizlemek, Gizlenme, İkilenme, İlgileme, İlikleme, İzlenmek, Melezlik, Nemlilik, Zeminlik,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Elimine, Emzikli, Engelli, Enlilik, Ezilgen, Ezilmek, Gelinme, Gemilik, Gezilme, Gezinme, Gizemli, Gizleme, İkileme, İlenmek, İnilmek, İnlemek, İzlemek, İzlenim, İzlenme, Killeme, Menzile, Mezelik, Nezleli, Nikelli, Zeminli,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Elemli, Emekli, Ezgili, Ezilme, Geleni, Gelmek, Gemlik, Genlik, Genzek, Genzel, Gezlik, Gezmek, Gezmen, Gineli, İkilem, İlenme, İlinek, İmgeli, İnilme, İnleme, İnmeli, İzleme, Kelime, Kengel, Kinizm, Lekeli, Melike, Menzil, Mineli,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Elgin, Ellik, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Engel, Enlem, Enzim, Ezgin, Ezine, Ezmek, Gelen, Gelin, Gelme, Genel, Geniz, Gezme, Gizem, Gizil, Gizli, İklim, İlkel, İlkin, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İnmek, İzlek, İzlem, İznik, Kelem, Kelle, Kelli, Kilim, Kiliz, Killi,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enez, Enik, Enli, Ezel, Ezgi, Ezik, Ezme, Gele, Gemi, Gene, Gezi, Gine, İken, İkiz, İlgi, İlik, İlim, İlke, İlle, İlme, İmge, İnek, İnik, İnme, İzin,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Elk, Gem, Gen, Gez, Giz, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kem, Kez, Kil, Kim, Kin, Lig, Lim, Men, Mil, Nem, Nim, Zem, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Ge, İl, İm, İn, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.