GİZEMCİ (TDK)

Gizemcilik yanlısı olan, ilahiyat veya gizemsel yaşamla uğraşan, mistik: "Günün belirli saatlerindeyse ezan sesi gizemci yönsemelere çağırıp durur."- S. İleri.

Gizemci kelimesi baş harfi G son harfi İ olan bir kelime. Başında G sonunda İ olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi E , beşinci harfi M , altıncı harfi C , yedinci harfi İ . Başı G sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİRLİ Nedir?

Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen: "Öteki arkadaşımız da belirli saatte nöbetinin başında olacaktı."- E. Bener.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EZAN Nedir?

Müslümanlıkta namaz vaktini bildirmek için müezzinin yüksek sesle yaptığı çağrı: "Emirgân Camiinden yankılanan sabah ezanını duydular."- A. İlhan.

GİZEMCİ Nedir?

Gizemcilik yanlısı olan, ilahiyat veya gizemsel yaşamla uğraşan, mistik: "Günün belirli saatlerindeyse ezan sesi gizemci yönsemelere çağırıp durur."- S. İleri.

GİZEMCİLİK Nedir?

Aklın yetmediği alanlarda ve özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yoluyla veya bir irade zorlayışıyla ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din öğretisi, mistisizm.

GİZEMSEL Nedir?

Gizemle ilgili, gizeme ilişkin, mistik: "Bunlar tabuları, dinsel yasakları ve buyrukları içeren gizemsel inanç kurumlarıdır."- M. C. Anday.

İLAHİYAT Nedir?

Tanrıbilim, °teoloji.

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

MİSTİK Nedir?


1 . Gizemci.
2 . Gizemsel: "Gaipten sesler duyuyor, ruhuna fısıldanan mistik şiirler yazıyordu artık."- Y. Z. Ortaç.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SAAT Nedir?


1 - Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit zaman parçası.
2 - Vakit, zaman.
3 - Bir işin yapıldığı belirli zaman.
4 - Bayağı yürüyüşle bir saatte alınan yol.
5 - Günün hangi saati olduğunu gösteren aygıt.
6 - Sayaç.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YANLI Nedir?

Yandaş.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

YAŞAM Nedir?

Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat: "Yaşamın kurallarını, kendi aleyhinde işliyor varsaydığı günden bu yana, umursamamıştı."- H. Taner.

YÖNSEME Nedir?

Belli bir amaca veya sonuca yönelen, faaliyete dönüşmeyen etki gücü, temayül: "Günün belirli saatlerindeyse ezan sesi gizemci yönsemelere çağırıp durur."- S. İleri.

C E G M Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Gizemci,

6 Harfli Kelimeler

Gemici, Gezici, İmgeci,

5 Harfli Kelimeler

Emici, Ezici, Gizem,

4 Harfli Kelimeler

Cemi, Ezgi, Gemi, Gezi, İmge, İzci,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cim, Gem, Gez, Giz, Zem,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Em, Ge, İm, İz, Me, Mi, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.