GİYİMBAŞI (TDK)

Padişahın giysileriyle ilgilenen görevli.

Giyimbaşı kelimesi baş harfi G son harfi I olan bir kelime. Başında G sonunda I olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi İ , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi B , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi I . Başı G sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GİYSİ Nedir?

Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, kıyafet, libas, urba: "Hanımlar, tatil köylerinde son moda giysiler giyiyorlar."- Ç. Altan.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

GÖREVLİ Nedir?


1 . Görevi olan, vazifeli: "Herkesi kendisine hizmetle görevli sanırdı."- Ç. Altan.
2 . isim Resmî görevi olan kimse, memur.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

PADİŞAH Nedir?

Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan.

A B G I M Y İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Gıyabi,

5 Harfli Kelimeler

Gaşiy, Giyim, Giyiş,

4 Harfli Kelimeler

Aşım, Bayi, Biga, Bişi, Gabi, Gibi, İbiş, İşba, Mayi, Şayi,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Aşı, Ayı, Baş, Bay, Gam, İma, İyi, Mai, Maş, Şia, Şii, Yaş,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Am, Aş, Ay, İm, İş, Mi, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.