GİTTİKÇE (TDK)

Zaman ilerledikçe, gitgide, giderek: "Maarif Müdürünün zihni gittikçe karışıyordu."- R. N. Güntekin.

Gittikçe kelimesi baş harfi G son harfi E olan bir kelime. Başında G sonunda E olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi İ , üçüncü harfi T , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi K , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi E . Başı G sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GİDER Nedir?


1 . Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf: "Böylece temizleyici giderlerinden tasarruf ettiklerini sanırım."- H. Taner.
2 . Binalarda ortak kullanımla ilgili atık suların merkezî kanalizasyona iletilmesini sağlayan boru hattı.
3 . ekonomi Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılan harcamalar.

GİDEREK Nedir?

Yavaş yavaş, derece derece, gittikçe, tedricî olarak, tedricen: "Giderek öyle bir durum ortaya çıktı ki..."- .

GİTGİDE Nedir?

Zaman ilerledikçe, giderek, gittikçe, ileride: "Adem Ağaya gitgide bir çekingenlik geldi."- F. R. Atay.

GİTTİKÇE Nedir?

Zaman ilerledikçe, gitgide, giderek: "Maarif Müdürünün zihni gittikçe karışıyordu."- R. N. Güntekin.

KARIŞ Nedir?

Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ile serçe parmağın uçları arasındaki açıklık: "Yürüyüp geçeceğim, basacağım yerlerin her bir karış mübarek toprağı benim için mukaddesti."- H. R. Gürpınar.

MÜDÜR Nedir?


1 . İdare eden, yöneten: "Yazı işleri müdürleri böyle öyküler istiyorlar."- N. Cumalı.
2 . Başöğretmen.
3 . Yönetmen.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

E G K T T Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Gittikçe,

7 Harfli Kelimeler

Tetikçi,

5 Harfli Kelimeler

Etçik, Geçit, Gitti, Tekçi, Tekit, Tetik,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çiti, Ekti, Etçi, Etik, Etki, İçit, İçki, İtçe, İtki, Keçi, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çit, Eti, Geç, İki, İti, Ket, Kit, Tek, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, Et, Ge, İç, İt, Ke, Ki, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.