GİRİŞİMÖLÇME (TDK)

Girişim saçaklarını ölçme tekniği, °interferometri.

Girişimölçme kelimesi baş harfi G son harfi E olan bir kelime. Başında G sonunda E olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi İ , yedinci harfi M , sekizinci harfi Ö , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi Ç , onbirinci harfi M , onikinci harfi E . Başı G sonu E olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GİRİŞİM Nedir?


1 . Bir işe girişme, teşebbüs: "Bu yeni öğrendikleri girişim birçok bakımdan düşündürücü ve karanlık görünüyordu."- T. Buğra.
2 . fizik İki veya daha çok dalga hareketinin, aynı noktaya aynı anda gelmesiyle birbirini yok edebilmesi veya kuvvetlendirebilmesi olayı: "Işık girişimi. Ses girişimi. Su dalgalarının girişimi."- .

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

SAÇAK Nedir?


1 . Bazı giyim eşyalarında veya döşemeliklerde kumaş kenarlarına dikilen süslü iplikten püskül: "Perdenin saçağı."- .
2 . Görünüşü bu püskülü andıran: "Bak gene bir tutam saçak tütün kalmadı. bana yalnız tozları kalıyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Havlu, halı vb.nin kenarı boyunca sarkan püskül.
4 . Bir yapının herhangi bir bölümünü güneş ve yağmurdan koruması için, o bölümden dışa taşkın ve altı boşta olarak yapılan örtü.
5 . fizik Bir gaz ortama yerleştirilen ve yüksek bir potansiyel verilen ve nesnenin yüzeyinde oluşan ışık olayı.

E G L M M R Ç Ö İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Geçirimli, Girişilme,

8 Harfli Kelimeler

Geçmişli, Görmemiş, İçirilme,

7 Harfli Kelimeler

Çirişli, Çömeliş, Geçiliş, Geçimli, Geçirim, Geçiriş, Geçişim, Geçişli, Gelişim, Gerilim, Geriliş, Giriliş, Girilme, Girişim, Girişme,

6 Harfli Kelimeler

Erişim, Geçmiş, Gelmiç, Gerili, Göçeri, Göreli, İçiliş, İçilme, İçimli, İçiriş, İçirme, İlişim, İlişme, İmgeli, Ömerli, Şergil, Şiirli,

5 Harfli Kelimeler

Çelgi, Çelim, Çemiş, Çimme, Çiriş, Çömme, Elçim, Ermiş, Geçim, Geçiş, Gelir, Geliş, Gerçi, Gerim, Geriş, Girim, Giriş, Girme, Göçer, Göçme, Gömeç, Gömme, Görme, İçeri, İçlem, İleri, İlgeç, İmleç, İşlem, Meriç, Mermi, Miçel, Milim, Mimli, Mirim, Ölçer, Ölçme, Remil, Rimel, Şilem,

4 Harfli Kelimeler

Çeri, Çile, Elçi, Elim, Emir, Emiş, Emmi, Ergi, Eril, Erim, Eriş, Eşli, Gemi, Geri, Gişe, Göle, Göre, Gril, İçel, İçim, İçiş, İçli, İçme, İçre, İlçe, İlgi, İliç, İlim, İlme, İmge, İşçi, İşli, Lime, Meri, Ölme, Örge, Örme, Remi, Röle, Şerç,

3 Harfli Kelimeler

Çil, Çim, Çir, Çiş, Çöl, Erg, Geç, Gem, Göç, Göl, Gri, İle, İri, Leş, Lig, Lim, Lir, Meç, Mil, Mim, Mir, Öge, Şem, Şer, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Çe, El, Em, Er, Eş, Ge, İç, İl, İm, İş, Le, Me, Mi, Öç, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.