GİRİŞİMÖLÇER (TDK)

Işık girişim saçaklarını uzaktan ölçmeye yarayan araç, interferometre.

Girişimölçer kelimesi baş harfi G son harfi R olan bir kelime. Başında G sonunda R olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi İ , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi İ , yedinci harfi M , sekizinci harfi Ö , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi Ç , onbirinci harfi E , onikinci harfi R . Başı G sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

GİRİŞİM Nedir?


1 . Bir işe girişme, teşebbüs: "Bu yeni öğrendikleri girişim birçok bakımdan düşündürücü ve karanlık görünüyordu."- T. Buğra.
2 . fizik İki veya daha çok dalga hareketinin, aynı noktaya aynı anda gelmesiyle birbirini yok edebilmesi veya kuvvetlendirebilmesi olayı: "Işık girişimi. Ses girişimi. Su dalgalarının girişimi."- .

IŞIK Nedir?


1 . Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk: "Okuyabilmek için kapıdaki ışık yeterli değildi."- H. E. Adıvar.
2 . Bir yeri aydınlatmaya yarayan araç: "Buraya bir ışık getirin."- .
3 . Aydınlanmak için kullanılan elektrik: "On ikide ışıklar söndü."- .
4 . mecaz Mutluluk, sevinç veya zekâdan doğan, özellikle yüzde ve gözlerde beliren parıltı: "Bütün gözlerden manalı ışıklar sıçrıyordu."- P. Safa.
5 . mecaz Yol gösteren, aydınlatan kimse, düşünce, eser vb: "Sevgili Behçet Necatigil şiirimizin vazgeçilmez ışıklarından biri olarak ayrıldı aramızdan."- N. Cumalı.
6 . fizik Yüksek derecede ısıtılan cisimlerin veya çeşitli enerji biçimleriyle uyarılan cisimlerin gaz ışı yaydığı gözle görülen ışıma.

İNTERFEROMETRE Nedir?

Girişimölçer.

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

SAÇAK Nedir?


1 . Bazı giyim eşyalarında veya döşemeliklerde kumaş kenarlarına dikilen süslü iplikten püskül: "Perdenin saçağı."- .
2 . Görünüşü bu püskülü andıran: "Bak gene bir tutam saçak tütün kalmadı. bana yalnız tozları kalıyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Havlu, halı vb.nin kenarı boyunca sarkan püskül.
4 . Bir yapının herhangi bir bölümünü güneş ve yağmurdan koruması için, o bölümden dışa taşkın ve altı boşta olarak yapılan örtü.
5 . fizik Bir gaz ortama yerleştirilen ve yüksek bir potansiyel verilen ve nesnenin yüzeyinde oluşan ışık olayı.

UZAKTAN Nedir?


1 . Uzak yerden: "Merak bu ya, bir gün uzaktan seyredeceğim bizim takımı."- Y. Z. Ortaç.
2 . Uzak olarak.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

E G L M R R Ç Ö İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Girişimölçer,

9 Harfli Kelimeler

Geçirimli, Girişilme,

8 Harfli Kelimeler

Geçmişli, İçirilme,

7 Harfli Kelimeler

Çirişli, Çömeliş, Geçiliş, Geçimli, Geçirim, Geçiriş, Geçişim, Geçişli, Gelişim, Gerilim, Geriliş, Giriliş, Girilme, Girişim, Girişme,

6 Harfli Kelimeler

Erişim, Geçmiş, Gelmiç, Gerili, Göçeri, Göreli, İçiliş, İçilme, İçimli, İçiriş, İçirme, İlişim, İlişme, İmgeli, Ömerli, Şergil, Şiirli,

5 Harfli Kelimeler

Çelgi, Çelim, Çemiş, Çiriş, Elçim, Ermiş, Geçim, Geçiş, Gelir, Geliş, Gerçi, Gerim, Geriş, Girim, Giriş, Girme, Göçer, Göçme, Gömeç, Görme, İçeri, İçlem, İleri, İlgeç, İmleç, İşlem, Meriç, Miçel, Ölçer, Ölçme, Remil, Rimel, Şerir, Şilem,

4 Harfli Kelimeler

Çeri, Çile, Elçi, Elim, Emir, Emiş, Ergi, Eril, Erim, Eriş, Eşli, Gemi, Geri, Gişe, Göle, Göre, Gril, İçel, İçim, İçiş, İçli, İçme, İçre, İlçe, İlgi, İliç, İlim, İlme, İmge, İşçi, İşli, Lime, Meri, Ölme, Örge, Örme, Remi, Röle, Şerç, Şeri,

3 Harfli Kelimeler

Çil, Çim, Çir, Çiş, Çöl, Erg, Geç, Gem, Göç, Göl, Gri, İle, İri, Leş, Lig, Lim, Lir, Meç, Mil, Mir, Öge, Şem, Şer, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Çe, El, Em, Er, Eş, Ge, İç, İl, İm, İş, Le, Me, Mi, Öç, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.