GEZMEN (TDK)

Gezgin: "Doğrusu tarihçiler, ... özellikle de İstanbul'a gelen gezmenler, Uludağ'ın İstanbul'dan kolayca görüldüğüne inanmışlardır."- S. Birsel.

Gezmen kelimesi baş harfi G son harfi N olan bir kelime. Başında G sonunda N olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi M , beşinci harfi E , altıncı harfi N . Başı G sonu N olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

GEZGİN Nedir?

Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse), gezici, gezmen, seyyah.

GEZME Nedir?

Gezmek işi, seyran.

GEZMEN Nedir?

Gezgin: "Doğrusu tarihçiler, ... özellikle de İstanbul'a gelen gezmenler, Uludağ'ın İstanbul'dan kolayca görüldüğüne inanmışlardır."- S. Birsel.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

İNAN Nedir?


1 . İnanmak işi.
2 . Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme: "... kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı."- R. E. Ünaydın.
3 . Tanrı'ya duyulan sınırsız inanış, iman, itikat.

KOLAYCA Nedir?


1 . Oldukça kolay.
2 . zarf (kola'yca) Kolaylıkla, sıkıntı çekmeden: "Evi kolayca bulduk."- .

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

TARİH Nedir?


1 . Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün: "1
9 Mayıs 1919, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihtir. O tarihte memleket karanlık günler yaşıyordu."- .
2 . Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.
3 . Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı: "Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!"- R. H. Karay.
4 . Tarih kitabı: "Cevdet Paşa'nın Osmanlı Tarihi."- .
5 . Tarih dersi: "Ertesi gün, tarih imtihanı vardı."- Y. Z. Ortaç.

TARİHÇİ Nedir?


1 . Tarihsel konular üzerinde araştırmalar yapan, tarih kitapları yazan kimse, müverrih.
2 . Tarih öğretmeni.

E E G M N Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Gezmen,

5 Harfli Kelimeler

Gezme,

4 Harfli Kelimeler

Emen, Enez, Ezme, Gene, Meze,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Gem, Gen, Gez, Men, Nem, Zem, Zen,

2 Harfli Kelimeler

Em, En, Ge, Me, Ne, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.