GEZİNTİLİK (TDK)

Bir yapıda gezinenleri korumaya yarayan dışa açık taşıyıcı bölüm.

Gezintilik kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı G sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜM Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım: "Asıl yalıya bitişik bir binada belki de eski selamlık bölümünde idiler."- R. H. Karay.
2 . Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
3 . mecaz Çağ, devir: "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar."- Y. Z. Ortaç.
4 . biyoloji Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
5 . eğitim bilimi Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
6 . matematik Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

GEZİ Nedir?


1 . Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat.
2 . Gezmek, görmek, eğlenmek amacıyla yapılan yolculuk.
3 . Gezilip hava alınacak yer.
4 . Gezinti yeri: "İnönü gezisi. Taksim gezisi."- .

KORU Nedir?

Bakımlı küçük orman: "Arkamda çam korularının parça parça neftîleştirdiği yeşil bir dağ."- R. H. Karay.

KORUMA Nedir?


1 . Korumak işi.
2 . Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi, koruma görevlisi.
3 . ekonomi Bankacılık alanında, bir malda veya bir menkulde gelecekte ortaya çıkacak fiyat değişikliklerine karşı korunmak amacıyla vadeli bir sözleşme yapılması.

TAŞIYICI Nedir?


1 . Taşıma işini yapan kimse veya şey.
2 . Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse, yükçü, hamal.
3 . tıp (***) Kendisi hastalığa yakalanmaksızın o hastalığın sebebi olan mikrobu taşıyan kimse veya hayvan, portör.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

E G K L N T Z İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Ezginlik,

7 Harfli Kelimeler

Gezinti, İngiliz, Nitelik,

6 Harfli Kelimeler

Ekinti, Etkili, Ezgili, Ezinti, Genlik, Gezlik, Gineli, İkizli, İletki, İlinek, İlinti, İlkten, İnilti, İzinli, Kentli, Netlik, Telkin, Tenkil, Tenzil, Tezlik,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Elgin, Etkin, Etlik, Etnik, Ezgin, Gelin, Geniz, Gizil, Gizli, İkili, İleti, İlkin, İtlik, İzlek, İznik, Kilit, Kiliz, Kinli, Kitin, Kitle, Liken, Likit, Linet, Nikel, Nitel, Tekil, Tekin, Tekli, Telin, Tezli, Tikel, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Ekti, Elik, Elit, Elti, Enik, Enli, Etik, Etil, Etki, Etli, Ezgi, Ezik, Gezi, Gine, İken, İkiz, İlgi, İlik, İlke, İnek, İnik, İnti, İtki, İzin, Kent, Kile, Liet, Link, Nezt, Nite, Tein, Tike, Zeki, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Elk, Eti, Gen, Gez, Giz, İki, İle, İlk, İni, İti, Kel, Ket, Kez, Kil, Kin, Kit, Lig, Net, Tek, Tel, Ten, Tez, Tik, Tin, Tiz, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Et, Ge, İl, İn, İt, İz, Ke, Ki, Le, Ne, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.