GEZİLMEK (TDK)

Gezme işi yapılmak, dolaşılmak: "Bugün müzeler gezildi. Bu kılıkla sokakta gezilmez."- .

Gezilmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi K . Başı G sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOLAŞ Nedir?

sarma? dola?

DOLAŞILMAK Nedir?

Dolaşma işi yapılmak: "Her yer dolaşıldı. Burada dolaşılmaz."- .

GEZİ Nedir?


1 . Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat.
2 . Gezmek, görmek, eğlenmek amacıyla yapılan yolculuk.
3 . Gezilip hava alınacak yer.
4 . Gezinti yeri: "İnönü gezisi. Taksim gezisi."- .

GEZME Nedir?

Gezmek işi, seyran.

KILIK Nedir?


1 . Bir kimsenin giyinişi, dış görünüşü, üst baş: "Delikanlı kopuklar, kılıklarından, giyinişlerinden belli oluyorlar."- M. Ş. Esendal.
2 . halk ağzında Bir kimsenin resmi, fotoğraf.

MÜZE Nedir?

Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı: "O devirlere ait yatağanlar, baltalar paslanmamış çelikleriyle müzelerimizdedir."- O. S. Orhon.

SOKAK Nedir?

İl, ilçe vb. yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol: "Biraz sonra şehrin bütün sokaklarında süvariler dörtnala koşmaya başladılar."- Ö. Seyfettin.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

E E G K L M Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Gezilmek, Gizlemek,

7 Harfli Kelimeler

Ezilmek, Gezilme, Gizleme, İzlemek, Mezelik,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Emekli, Ezilme, Gelmek, Gemlik, Gezlik, Gezmek, İzleme, Kelime, Melike,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Ezmek, Gelme, Gezme, Gizem, İlmek, İmlek, İzlek, İzlem, Kelem, Melek, Melez, Melik,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emik, Ezel, Ezgi, Ezik, Ezme, Gele, Gemi, Gezi, İlke, İlme, İmge, Kele, Keme, Kile, Leke, Lime, Meke, Meze, Zeki, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Elk, Gem, Gez, Giz, İle, İlk, Kel, Kem, Kez, Kil, Kim, Lig, Lim, Mil, Zem, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Ge, İl, İm, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.