GEZGİNCİ (TDK)

Gezerek iş gören, gezici, seyyar: "Gezginci esnaf, köylüler gelirler, alışveriş olur."- M. Ş. Esendal.

Gezginci kelimesi baş harfi G son harfi İ olan bir kelime. Başında G sonunda İ olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi G , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi C , sekizinci harfi İ . Başı G sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALIŞVERİŞ Nedir?


1 . Alım satım işlemi, muamele.
2 . mecaz İlişki, münasebet: "O bir defa bile görmemişti bu adamı. Bir alışverişi yoktu onunla."- T. Buğra.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

ESNA Nedir?

Bir işin yapıldığı an, sıra: "Ben de o esnada onun söyleyemediği tarafları zihnimden tamamlıyordum."- R. N. Güntekin.

ESNAF Nedir?


1 . Küçük sermaye ve zanaat sahibi: "Kendileri balıkçı olmayıp da balık satan esnafı da severim."- S. F. Abasıyanık.
2 . mecaz Başlıca düşüncesi, mesleğinin bütün inceliklerinden yararlanıp bunları karşısındakinin zararına kullanarak ve meslekte kötü örnek oluşturarak çok para kazanmak olan kimse.
3 . argo Kötü yola sapmış olan kadın: "Esnaftan bir kadın."- .

GELİR Nedir?


1 . Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat: "Saklanan bir gelir vardı ki aç, çıplak kalmıyorlardı."- M. Yesari.
2 . Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı aylık, kira vb. getiri, varidat, irat.

GEZİ Nedir?


1 . Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat.
2 . Gezmek, görmek, eğlenmek amacıyla yapılan yolculuk.
3 . Gezilip hava alınacak yer.
4 . Gezinti yeri: "İnönü gezisi. Taksim gezisi."- .

GEZİCİ Nedir?


1 . Gezgin: "Gezici esnaf."- .
2 . Halka yardım amacıyla hizmet götüren.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREN Nedir?

Görmek eylemini yapan.

KÖYLÜ Nedir?


1 . Köyde yaşayan veya köyde doğmuş olan: "Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun / Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini."- Ö. B. Uşaklı.
2 . isim Köydeş: "Hasan benim köylümdür."- .
3 . isim Köy halkı: "Köylüleri, özellikle onları çok iyi tanıyordu."- T. Buğra.
4 . mecaz Kaba, anlayışsız: "Otomobilin içinden köylü kılıklı, tıknaz bir adam çıktı."- H. Taner.

OLUR Nedir?


1 . Olabilir: "Bu olur iş mi?"- .
2 . isim Onay, tasdik, yapabilme izni.
3 . edat “Evet” anlamında bir kabul sözü: "Gazeteyi okur musun? -Olur."- .

SEYYAR Nedir?


1 . Belli bir yeri olmayan, gezici, gezgin: "Seyyar satıcı."- .
2 . Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir duruma getirilebilen, portatif: "Zira muharebeden beri seyyar karyolamı hiç bırakmadım."- Y. K. Karaosmanoğlu.

C E G G N Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Gezginci,

6 Harfli Kelimeler

Gezgin, Gezici,

5 Harfli Kelimeler

Ezgin, Ezici, Geniz, Zenci,

4 Harfli Kelimeler

Ezgi, Gezi, Gine, İnce, İnci, İzci, İzin, Neci, Nice,

3 Harfli Kelimeler

Cin, Gen, Gez, Giz, İni, Zen,

2 Harfli Kelimeler

Ce, En, Ge, İn, İz, Ne, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.