GEYİKGİLLER (TDK)

Geviş getirenlerden geyik, alageyik, karaca vb. hayvanları içine alan bir familya.

Geyikgiller kelimesi baş harfi G son harfi R olan bir kelime. Başında G sonunda R olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi G , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi R . Başı G sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAGEYİK Nedir?

Geyikgillerden, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaşayan, postu benekli, erkeklerinin boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen bir cins geyik, sığın (Dama dama).

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

GEVİŞ Nedir?

Bazı hayvanların yutmuş olduğu yiyeceği ağzına getirip yeniden çiğnemesi.

GEYİK Nedir?


1 . Geyikgillerden, erkeklerinin başında uzun ve çatallı boynuzları olan memeli hayvan (Cervus elaphus).
2 . argo Karısının veya bir kadın yakınının ihanetine uğramış erkek.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KARACA Nedir?

Rengi karaya yakın olan, esmer.

E E G G K L L R Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Geyikgiller,

7 Harfli Kelimeler

Ergilik, Erillik, Gelirli, Gerekli, Gergili, Gerilek, Gerilik, İlerlek,

6 Harfli Kelimeler

Eliyle, Eriyik, Eyerli, Gelgel, Gerili, İyelik, Lekeli, Leylek, Yeleli,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Ekler, Ellik, Erkli, Erlik, Gelir, Gerek, Gergi, Geyik, İleri, İlkel, Keler, Kelle, Kelli, Kiler, Killi, Kiril, Kirli, Leyli, Lirik, Yelek, Yelli, Yerel, Yergi, Yerli, Yirik,

4 Harfli Kelimeler

Ekli, Elek, Elik, Elli, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erke, Eyer, Gele, Geri, Grek, Gril, İlgi, İlik, İlke, İlle, Kele, Kere, Kile, Leke, Reel, Reye, Yeke, Yele,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Gri, İki, İle, İlk, İri, İye, İyi, Kel, Ker, Kil, Kir, Ley, Lig, Lir, Rey, Yek, Yel, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Er, Ey, Ge, İl, Ke, Ki, Le, Re, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.