GEYŞA (TDK)


1 . Dansçı ve şarkıcı Japon kadını.
2 . Özel olarak konuk ağırlamak için yetiştirilmiş Japon kadını.

Geyşa kelimesi baş harfi G son harfi A olan bir kelime. Başında G sonunda A olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi A . Başı G sonu A olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞIRLAMAK Nedir?

Konuğa saygı göstererek onun her türlü rahatını, gereksinimini sağlamak, ikram etmek, izaz etmek: "Yine güler yüzle misafirlerini ağırlıyorlar."- M. Ş. Esendal.

DANSÇI Nedir?


1 . Dans eden kişi.
2 . Dansı meslek edinen kişi.

JAPON Nedir?

Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

KADI Nedir?

Tanzimat'a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

KONUK Nedir?


1 . Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman: "Şatoda yaşayanlarla konuklar, buralarda, topluca yıkanırlarmış."- S. Birsel.
2 . hayvan bilimi Konakçının üzerindeki asalak.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

ŞARKICI Nedir?

Şarkı söyleyen, şarkı söyleme yeteneği olan veya mesleği şarkı söylemek olan kimse, okuyucu, hanende, muganni, muganniye.

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

A E G Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Geyşa,

4 Harfli Kelimeler

Eşya, Gaye,

3 Harfli Kelimeler

Şey, Yaş,

2 Harfli Kelimeler

Aş, Ay, Eş, Ey, Ge, Şe, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.