GEVİŞGETİRENLER (TDK)

Çiftparmaklı hayvanların, sindirim aygıtları geviş getirmeye uygun olan alttakımı.

Gevişgetirenler kelimesi baş harfi G son harfi R olan bir kelime. Başında G sonunda R olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Ş , altıncı harfi G , yedinci harfi E , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R , onbirinci harfi E , onikinci harfi N , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi R . Başı G sonu R olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTTAKIM Nedir?

Bir takımın içinde kurulan ikinci derecedeki takım.

AYGIT Nedir?


1 - Birçok parçadan yapılmış alet, gereç, °cihaz.
2 - Vücutta belirli bir görevin sağlanmasına yarayan organların tümü, °cihaz, °organ.
3 - Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluşturulan ve kimi belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.

ÇİFT Nedir?


1 - (Nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan.
2 - Bir erkek ve bir dişiden oluşan iki eş.
3 - Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan.
4 - Küçük maşa ya da cımbız.

GEVİŞ Nedir?

Bazı hayvanların yutmuş olduğu yiyeceği ağzına getirip yeniden çiğnemesi.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SİNDİRİM Nedir?

Besinlerin çeşitli enzimlerle eritilerek, parçalanarak ince bağırsakta emilebilir, kana karışabilir duruma gelmesi için uğradıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bütünü, hazım.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

E E E E G G L N R R T V İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Erteleniş, Veteriner,

8 Harfli Kelimeler

Eleştiri, Şeritler,

7 Harfli Kelimeler

Entegre, Eteneli, Evirgen, Evleniş, Evrilir, Genelev, Genelge, Gerelti, Gergili, Geriliş, Geriniş, Getiriş, İşlenti, İşveren, Şeritli, Teneşir, Terilen, Vergili, Veriliş, Verinti,

6 Harfli Kelimeler

Elenti, Enişte, Ergene, Erigen, Erişte, Eriten, Eritiş, Etilen, Evinli, Geleni, Gelgit, Gerger, Gergin, Gerili, Getiri, Gineli, Girgin, İleniş, İletiş, İşveli, Lenger, Levent, Lineer, Nereli, Neşeli, Neşter, Şergil, Şirret, Şiveli, Tenvir, Teşrii, Teşrin, Tirlin, Trişin, Vetire, Vinter, Vitrin,

5 Harfli Kelimeler

Elgin, Engel, Entel, Ergen, Ergin, Etene, Evgin, Evren, Gelen, Gelin, Gelir, Geliş, Genel, Geniş, Geren, Gergi, Geriş, Geven, Geviş, Giren, Giriş, İleri, İleti, İrite, İşlev, İşret, Linet, Liret, Litre, Neler, Neşet, Neşir, Nevir, Nitel, Reşit, Revir, Reviş, Şerir, Şerit, Şilin,

4 Harfli Kelimeler

Elit, Elti, Enir, Enli, Eren, Ergi, Eril, Erin, Eriş, Erte, Eşit, Eşli, Eten, Eter, Etil, Etli, Evet, Evin, Evli, Evre, Gele, Gene, Geri, Getr, Gine, Gişe, Gren, Grev, Gril, İlgi, İniş, İnti, İrin, İşli, İşte, İşve, İtiş, İvgi, Liet, Nere,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Erg, Eti, Gen, Gri, İle, İni, İri, İti, Leş, Lig, Lir, Net, Nev, Niş, Ret, Şen, Şer, Şet, Şev, Şii, Tel, Ten, Ter, Tin,

2 Harfli Kelimeler

El, En, Er, Eş, Et, Ev, Ge, İl, İn, İş, İt, Le, Ne, Re, Şe, Te, Ti, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.