GEVEZELENMEK (TDK)

Gevezelik etmek, zevzeklenmek: "Şakir Efendi, gittikçe yaklaştıkları meyhane masasının keyfiyle şimdi gevezeleniyor."- R. H. Karay.

Gevezelenmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi E , beşinci harfi Z , altıncı harfi E , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı G sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EFENDİ Nedir?


1 . Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan: "Yeni ev, Rüstem Efendi'ye kiraya verildi."- Y. Z. Ortaç.
2 . Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse: "Köylü memleketin efendisidir."- Atatürk.
3 . Koca: "Bizim efendi artık geceleri de eve gelmiyor."- C. Uçuk.
4 . ünlem (efe'ndi) Hizmetlilere seslenilirken kullanılan bir söz.
5 . ünlem (efe'ndi) Erkekler için kullanılan bir seslenme sözü: "Efendi! Allah'ın emriyle kızını bana ver."- S. F. Abasıyanık.
6 . mecaz Görgülü, nazik, kibar.
7 . eskimiş Eğitim görmüş kişiler için özel adlardan sonra kullanılan unvan.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

GEVEZE Nedir?


1 . Çok konuşan, çenesi düşük, lafçı, lafazan, zevzek, lakırtı ebesi, ağız kavafı, lakırtı kavafı, çaçaron: "Öyle geveze ki ben sormadan anlatmaya başladı."- H. Taner.
2 . mecaz Sır saklamayan, boşboğaz: "Haydi çocuklar ... şu gevezenin yalanını ortaya vurmak için çıkalım."- P. Safa.

GEVEZELİK Nedir?


1 . Geveze olma durumu, zevzeklik, lafazanlık.
2 . Düzensiz, gelişigüzel konuşma, yazma: "Hikâyeye girmeden evvel uzun uzun gevezelikler yapmamalıyız."- S. F. Abasıyanık.

GİTTİKÇE Nedir?

Zaman ilerledikçe, gitgide, giderek: "Maarif Müdürünün zihni gittikçe karışıyordu."- R. N. Güntekin.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KEYFİ Nedir?


1 - İsteğe bağlı olan.
2 - Gerçeğe, usa, yol ve yöntemine uymayan.

MASA Nedir?


1 - Bir destek üzerine oturtulmuş bir tabladan oluşan mobilya.
2 - Aynı masada oturanların tümü: Bizim masa sanatçıdan Rumeli türküleri istedi .
3 - Çeşitli amaçlarla kullanılan düz yüzeyli gereç.
4 - Belli konularla ilgili işlerin görüldüğü bölüm.
5 -
6 - İç içe geçme ayaklarıyla yüksekliği ayarlanabilen masa biçiminde atlama arası.

MEYHANE Nedir?


1 . İçki satılan ve içilen yer, içki yeri: "Çiçek Pasajı, sade Beyoğlu'nun değil belki dünyanın da en civcivli meyhanesi idi."- H. Taner.
2 . Kabare.

ŞİMDİ Nedir?


1 . Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda: "Şimdi daha bahtiyar bir haberi sevgili bir sesten bizzat duymaya imkân buluyoruz."- A. Ş. Hisar.
2 . Az sonra, yakında: "Annen şimdi gelir, ağlama sus!"- .
3 . Az önce, biraz önce, demin: "Otobüs şimdi geçti, öbürü ne zaman gelir bilmem."- .
4 . Artık, bundan böyle, bu duruma göre: "Sizden kaçan hayvanı da şimdi kim bilir hangi semtte satacaklar?"- B. Felek.

ZEVZEK Nedir?

Geveze.

ZEVZEKLENME Nedir?

Gevezelenme.

ZEVZEKLENMEK Nedir?

Gevezelenmek.

E E E E E G K L M N V Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Gevezelenmek,

11 Harfli Kelimeler

Gevezelenme,

9 Harfli Kelimeler

Gevelemek, Gezelemek, Zevklenme,

8 Harfli Kelimeler

Evlenmek, Geneleme, Genelmek, Geveleme, Gezeleme, Gezlemek,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Elenmek, Evlenme, Gelenek, Genelev, Genelme, Gezleme,

6 Harfli Kelimeler

Egemen, Ekleme, Elemek, Elemge, Elenme, Enemek, Geleme, Gelmek, Genzek, Genzel, Geveze, Gevmek, Gezmek, Gezmen, Keleme, Kengel, Meleke,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Eleme, Elmek, Elzem, Eneme, Eneze, Engel, Enlem, Evlek, Ezmek, Gelen, Gelme, Genel, Geven, Gevme, Gezme, Kelem, Kevel, Keven, Melek, Melez, Nezle, Vezne, Zelve,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Enez, Ezel, Ezme, Gele, Gene, Kele, Keme, Kene, Leke, Meke, Meze, Zevk,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Elk, Gem, Gen, Gez, Kel, Kem, Kez, Men, Nem, Nev, Zem, Zen,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Ev, Ge, Ke, Le, Me, Ne, Ve, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.