GERİYANSITICI (TDK)

Bir ışımayı geldiği doğrultuya yakın yönde geri gönderme özeliği olan düzenek.

Geriyansıtıcı kelimesi baş harfi G son harfi I olan bir kelime. Başında G sonunda I olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Y , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi T , onbirinci harfi I , onikinci harfi C , onüçüncü harfi I . Başı G sonu I olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

DOĞRULTU Nedir?


1 . Yön, istikamet: "Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda ... devletin gözetim ve denetimi altında yapılır."- Anayasa.
2 . Tutulan, izlenen yol.
3 . matematik Paralel olmayan iki sonsuz doğruyu birbirinden ayırt ettiren durum: "Düz gittiği veya geldiği düşünülen bir okun uzayda kalan izi, okun doğrultusunu gösterir."- .
4 . matematik Belli bir sonsuz doğrunun belirttiği tek yol, istikamet.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENEK Nedir?

Mekanizma.

GERİ Nedir?


1 . Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı: "Amerikan barın gerisinden işaret eden barmen seslendi."- N. Cumalı.
2 . Son, sonuç: "Sen gerisini düşünme."- .
3 . Bir şeyin sona kalan bölümü: "Yazının gerisi yarın yayımlanacak."- .
4 . Geçmiş, mazi: "Artık geride özleyeceğim hiçbir şey yok."- S. F. Abasıyanık.
5 . Hayvanda boşaltım organının dışı.
6 . sıfat Eksik gösteren (saat): "Bu saat beş dakika geridir."- .
7 . sıfat Aptal, anlayışsız.
8 . sıfat, mecaz Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş: "Geri düşünce. Geri adam."- .
9 . zarf Geriye doğru: "Bağına, bahçene, suyuna, toprağına veda ederek geri gidiyorum."- F. R. Atay.
10 . ünlem "Geri dön, geri git!" anlamında bir söz.

GÖNDERME Nedir?


1 . Göndermek işi, irsal.
2 . Sözlükçülükte bir madde başını işlerken, ilgisi dolayısıyla başka bir madde başına yollama.

IŞIMA Nedir?


1 . Işımak işi, ışıklanma, aydınlanma: "Güneş, gözleri kör eden bir ışımadır; denizi, göğü ve şehri, âdeta incecik gümüşten bir zar kuşatıyor."- A. İlhan.
2 . fizik Işınım.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

YAKIN Nedir?


1 - (Zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan.
2 - Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
3 - Aralarında sıkı ilgi bulunan.
4 - Benzeyen, andıran.
5 - Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.
6 - Uzak olmayan yer.
7 - Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost ya da akraba.
8 - Uzak olmayarak.

A C E G I I I N R S T Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Ayrıntıcı, Yansıtıcı,

8 Harfli Kelimeler

Catering, Sıyrıntı,

7 Harfli Kelimeler

Arıtıcı, Ayırıcı, Ayrıntı, Casting, Cayırtı, Cıyırtı, Cinayet, Esatirı, Gacırtı, Gıcırtı, Gitarcı, Isırgan, Isırgın, İsyancı, Rantiye, Riyaset, Sıyanet, Sıyırga, Sıyırgı, Sirayet, Stearin, Yargıcı, Yarıntı, Yırtıcı,

6 Harfli Kelimeler

Anırtı, Anıtsı, Ariyet, Asıntı, Ayırtı, Aynısı, Cariye, Caygın, Entari, Ergani, Esatir, Gayret, Granit, İnayet, Nergis, Rating, Retina, Riayet, Saniye, Sargın, Sarıcı, Satıcı, Saygın, Sayıcı, Seracı, Sergin, Serian, Seyran, Sıracı, Tarsin, Tasgir, Tercan, Tıngır, Triyas, Yarıcı,

5 Harfli Kelimeler

Antre, Argın, Argıt, Arıcı, Arsin, Artın, Atıcı, Aygır, Aygıt, Ayıcı, Ayrıt, Cinas, Cinsı, Enayi, Ensar, Ergin, Gayet, Gayrı, Gayri, Gıcır, Giray, Giren, Gitar, Gnays, Grena, Irgat, Istar, İrsen, İsnat, İster, İsyan, Nasır, Nasir, Natır, Necat, Nesir, Niyet, Rasıt, Ricat, Ringa,

4 Harfli Kelimeler

Anıt, Artı, Asır, Asit, Asri, Ayet, Ayın, Ayıt, Ayin, Aynı, Ayni, Ayrı, Cani, Cari, Cart, Cırt, Cins, Ecir, Enir, Erat, Ergi, Erin, Esin, Esir, Esna, Gacı, Gani, Gaye, Gayr, Geri, Getr, Gına, Gırt, Gine, Gren, Gres, Isın, Itır, Itri, İane,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Acı, Ait, Anı, Ani, Ant, Arı, Ari, Art, Ası, Asi, Ast, Ate, Ati, Ayı, Ayn, Can, Car, Cer, Cet, Cgs, Cıs, Cin, Erg, Eti, Gar, Gen, Gır, Gri, Ira, Isı, İrs, İsa, İta, İye, Nar, Nas, Net, Ney, Ray,

2 Harfli Kelimeler

An, Ar, As, At, Ay, Ce, En, Er, Es, Et, Ey, Ge, İn, İs, İt, Ne, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.