GERİLİMÖLÇER (TDK)

Buhar, ayrışma, yüzey vb.ne ilişkin gerilimleri ölçen alet, tansiyometre.

Gerilimölçer kelimesi baş harfi G son harfi R olan bir kelime. Başında G sonunda R olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi M , sekizinci harfi Ö , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi Ç , onbirinci harfi E , onikinci harfi R . Başı G sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALET Nedir?


1 - Bir el işini ya da mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.
2 - Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, aygıt.
3 - Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri.
4 - Hoş görülmeyen bir işe yardımcı ya da aracı olmayı kabul eden kimse, maşa.

AYRIŞMA Nedir?


1 . Ayrışmak işi.
2 . kimya Moleküllerin, türlü etkenlerle geçici olarak daha yalın atom ve moleküllere bölünmesi, inhilal.

BUHAR Nedir?

Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu: "Bu bombardımanda ne yeni silahların çelik sesini işittik ne de buharı andıran dumanla karışık şimşeği gözlerimizi kamaştırdı."- R. H. Karay.

GERİ Nedir?


1 . Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı: "Amerikan barın gerisinden işaret eden barmen seslendi."- N. Cumalı.
2 . Son, sonuç: "Sen gerisini düşünme."- .
3 . Bir şeyin sona kalan bölümü: "Yazının gerisi yarın yayımlanacak."- .
4 . Geçmiş, mazi: "Artık geride özleyeceğim hiçbir şey yok."- S. F. Abasıyanık.
5 . Hayvanda boşaltım organının dışı.
6 . sıfat Eksik gösteren (saat): "Bu saat beş dakika geridir."- .
7 . sıfat Aptal, anlayışsız.
8 . sıfat, mecaz Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş: "Geri düşünce. Geri adam."- .
9 . zarf Geriye doğru: "Bağına, bahçene, suyuna, toprağına veda ederek geri gidiyorum."- F. R. Atay.
10 . ünlem "Geri dön, geri git!" anlamında bir söz.

GERİLİ Nedir?

Gerilmiş olan.

GERİLİM Nedir?


1 . Gerginlik, tansiyon: "Çayların dağılışı, gerilime bir çeşit ara verir gibi oldu."- H. Taner.
2 . dil bilimi Konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi, tansiyon.
3 . fizik İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür.
4 . fizik Bir iletkenin uçları arasındaki gizil güç farkı, potansiyel farkı, voltaj.
5 . ruh bilimi İhtiyaçların karşılanamadığı veya bir hedefe yönelmiş davranışlar engellendiğinde ortaya çıkan coşkulu durum.
6 . sinema, TV (***) Çeşitli yollara başvurularak filmde yaratılan sıkıntılı, gergin hava, tansiyon.

İLİŞKİN Nedir?

İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik: "Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler..."- Anayasa.

ÖLÇEN Nedir?

Karmaşık önermenin doğruluk değerini gösteren denklem.

TANSİYOMETRE Nedir?

Gerilimölçer.

YÜZEY Nedir?

Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz (II).

E E G L L M R R Ç Ö İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Gerilimölçer,

9 Harfli Kelimeler

Geçirilme,

8 Harfli Kelimeler

İlgileme,

7 Harfli Kelimeler

Çelimli, Geçerli, Geçilme, Geçimli, Geçirim, Geçirme, Geçmeli, Gelirli, Gerilim, Gerilme, Girilme, Göçerme, Gölerme, Gölleme, İçmeler, İlgeçli, Ölçerme, Rimelli,

6 Harfli Kelimeler

Çileli, Çileme, Elemli, Ergime, Geçeli, Gelmiç, Gerili, Göçeri, Görele, Göreli, İçelli, İçerme, İçilme, İçirme, İmgeli, Ömerli,

5 Harfli Kelimeler

Çelgi, Çelim, Çelme, Çerge, Çilli, Elçim, Erime, Geçer, Geçim, Geçme, Gelir, Gelme, Gemre, Gerçi, Gereç, Gerim, Germe, Girim, Girme, Göçer, Göçme, Gömeç, Görme, İçeri, İçlem, İleri, İlgeç, İmleç, Meriç, Miçel, Milel, Milli, Milli, Ölçer, Ölçme, Reçel, Remel, Remil, Rimel,

4 Harfli Kelimeler

Çeri, Çile, Elçi, Elem, Elim, Elli, Emeç, Emel, Emir, Ergi, Eril, Erim, Erme, Geçe, Gele, Gemi, Geri, Göle, Göre, Gril, İçel, İçim, İçli, İçme, İçre, İlçe, İlgi, İliç, İlim, İlle, İlme, İmge, Leçe, Lime, Meri, Ölme, Örge, Örme, Reel, Remi,

3 Harfli Kelimeler

Çil, Çim, Çir, Çöl, Ege, Erg, Geç, Gem, Göç, Göl, Gri, İle, İri, Lig, Lim, Lir, Meç, Mil, Mir, Öge,

2 Harfli Kelimeler

Çe, El, Em, Er, Ge, İç, İl, İm, Le, Me, Mi, Öç, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.