GERİKALMIŞ (TDK)

Çağdaşlarının düzeyine ulaşamamış.

Gerikalmış kelimesi baş harfi G son harfi Ş olan bir kelime. Başında G sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi A , yedinci harfi L , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Ş . Başı G sonu Ş olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇAĞDAŞ Nedir?


1 . Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır: "Victor Hugo ile Namık Kemal çağdaş yazarlardır."- .
2 . Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, modern, asri: "Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır."- Anayasa.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEY Nedir?


1 . Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye: "Su düzeyi."- .
2 . Bir kursun basamaklarından her biri, kur (I).
3 . hukuk Kanunları bir araya getirmek, derlemek, kodifikasyon.
4 . mecaz Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya kimselere göre olan değer ve yücelik derecesi, seviye: "Eğitim düzeyi. Kültür düzeyi."- .

A E G I K L M R İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Kremalı, Meraklı,

6 Harfli Kelimeler

Galeri, Gemlik, Girmek, Kamerı, Kareli, Kargış, Kaşeli, Kaşmer, Kaşmir, Kiralı, Maşerı, Maşrık, Mikalı, Reklam, Şarklı, Şemail, Şergil,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Alkım, Alkış, Amelı, Aşlık, Email, Emlak, Emlik, Erika, Erkli, Erlik, Ermiş, Eşkal, Eşlik, Gaile, Gamlı, Gelir, Geliş, Gerim, Geriş, Gırla, Girme, Ilgar, Irmak, İkame, İkmal, İkram, İlmek, İmale, İmalı, İmlek, İrkme, İşgal, İşkal, İşlek, İşlem, İşmar, Kagir, Kaime, Kalem,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Akıl, Akım, Akış, Akil, Akim, Aklı, Akli, Alem, Algı, Alık, Alım, Alış, Alim, Amel, Amil, Amir, Arık, Arış, Arlı, Arşe, Aşık, Aşım, Aşir, Ekim, Ekli, Ekşi, Elik, Elim, Elma, Emik, Emir, Emiş, Ergi, Erik, Eril, Erim, Eriş, Eşik,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alg, Ali, Arı, Ari, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Ela, Elk, Erg, Erk, Gak, Gam, Gar, Gem, Gık, Gır, Gri, Ira, Irk, İka, İla, İle, İlk, İma, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kel, Kem, Ker, Keş, Kıl, Kır, Kış, Kil, Kim,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Aş, Ek, El, Em, Er, Eş, Ge, İl, İm, İş, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ra, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.