GERİDÖNÜŞÜM (TDK)

Atıkların yeniden değerlendirilmesi.

Geridönüşüm kelimesi baş harfi G son harfi M olan bir kelime. Başında G sonunda M olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi D , altıncı harfi Ö , yedinci harfi N , sekizinci harfi Ü , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi Ü , onbirinci harfi M . Başı G sonu M olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATIK Nedir?

Süt ve yoğurt çalkalamaya yarayan küçük yayık.

DEĞER Nedir?


1 . Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, valör.
2 . Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
3 . Yüksek ve yararlı nitelik.
4 . Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
5 . felsefe Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
6 . matematik Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
7 . Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

YENİDEN Nedir?

Gene, yine, bir daha, tekrar: "Yemekhaneye indiğim zaman gönül bulantılarım yeniden teperdi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

D E G M N R Ö Ü Ü İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Gönderim, Gönderiş,

7 Harfli Kelimeler

Dönüşme, Dönüşüm, Düşünme, Düşürme, Gönderi, Görünme, Görünüm, Görünüş, Görüşme, İşgüder,

6 Harfli Kelimeler

Dirgen, Gönder, Görmüş, Güderi, Gümüşi, Gündem, Gündeş, Migren, Minder, Müdire, Ödemiş, Ödeniş, Öneriş, Şirden, Şömine, Ürüşme, Üşürme,

5 Harfli Kelimeler

Demin, Demir, Denim, Dergi, Derin, Dinme, Diren, Döger, Dönem, Döner, Döngü, Dönme, Dönüm, Dönüş, Döşem, Dümen, Dünür, Dürme, Dürüm, Düşme, Düşün, Ergin, Ermin, Ermiş, Geniş, Gerim, Geriş, Gider, Giren, Girme, Göden, Gödeş, Gömüş, Görme, Görüm, Görüş, Güdüm, Gümüş, Günde, Güneş,

4 Harfli Kelimeler

Deni, Deri, Dine, Dren, Dürü, Edim, Emin, Emir, Emiş, Enir, Ergi, Erim, Erin, Eriş, Gemi, Geri, Gine, Gişe, Gömü, Göre, Görü, Gren, Güdü, Güme, Günü, Güre, İmge, İnme, Meni, Menü, Meri, Mide, Mine, Mönü, Müge, Ödem, Ödün, Ömür, Önem, Ören,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Din, Diş, Döş, Dün, Düş, Edi, Erg, Gem, Gen, Gön, Gri, Güm, Gün, Gür, İde, Men, Mir, Nem, Nim, Niş, Öge, Örü, Şem, Şen, Şer, Üre,

2 Harfli Kelimeler

De, Em, En, Er, Eş, Ge, İm, İn, İş, Me, Mi, Ne, Nü, Öd, Ön, Re, Şe, Ün,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.