GERGİNLEŞTİRMEK (TDK)

Gergin duruma getirmek: "Seçim, havayı büsbütün elektriklendirmiş, sinirleri iyice gerginleştirmişti."- T. Buğra.

Gerginleştirmek kelimesi baş harfi G son harfi K olan bir kelime. Başında G sonunda K olan kelimenin birinci harfi G , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi G , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi İ , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi E , onbeşinci harfi K . Başı G sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

BÜSBÜTÜN Nedir?

İyiden iyiye, iyice, tamamen, tamamıyla, temelli: "Seçim günleri yaklaştıkça iki komşu da propaganda faaliyetini büsbütün artırdılar."- H. Taner.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ELEK Nedir?

Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb.nden oluşan araç: "Evden bir elek getirilecek, eleğin kenarına bir sopa konup kaldırılacak."- S. F. Abasıyanık.

ELEKTRİK Nedir?


1 . Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü.
2 . Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi.
3 . Bu enerjiden elde edilen aydınlanma.
4 . Fiziğin, bu enerji ile oluşan olaylarını inceleyen kolu.
5 . mecaz Çarpıcılık, cazibe, canlılık: "Ufak tefek ama şimdiden elektriği öbürkülerden başka, yırtıkça bir kız var içlerinde."- H. Taner.

GERGİ Nedir?


1 . Perde.
2 . İp, kayış, tel vb.ni gerginleştirme işinde kullanılan araç.

GERGİN Nedir?


1 . Gerilmiş durumda olan: "Gergin tel. Gergin kiriş."- .
2 . Buruşuğu, kırışığı olmayan (cilt): "Siyah jarse elbisesi içinde, hâlâ diri, gergin vücuduyla güzel ve ihtişamlıydı."- P. Safa.
3 . mecaz Bozulacak duruma gelmiş olan (ilişki): "Arkadaşımın kocasıyla arası gergin."- .
4 . mecaz Huzursuz, sinirli: "Dudaklarında gergin, cali bir tebessümle ilerledi."- P. Safa.

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

HAVA Nedir?


1 . Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı.
2 . Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü: "Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu."- M. Ş. Esendal.
3 . Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu: "Havanın üşütecek kadar serinlemiş olmasına göre sabah yakın."- R. N. Güntekin.
4 . Gökyüzü: "Havada bir tek bulut yok."- .
5 . Çevreyi kuşatan boşluk: "Tozlar havada uçuşuyordu."- .
6 . Esinti: "Bugün hava olursa yelkenli kalkacak."- .
7 . Müzik parçalarında tür: "Kâğıthane havası tutturur, bahriye çiftetellisi çalardık."- S. F. Abasıyanık.
8 . Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi.
9 . sıfat, mecaz Sonuçsuz, anlamsız, boş (durum, davranış, söz): "Bu sözlerin sonu hava."- .
10 . mecaz Görünüş, davranış, söz vb. için bir kimsenin durumunu belirten özellik: "Buna rağmen öyle kibar ve asil havası vardır ki bu damga bile onu çirkinleştiremez, inadına daha bir uçarı, daha bir sevimli yapar."- H. Taner. 1
1 . mecaz Tarz, üslup: "Namık Kemal'e, Tevfik Fikret'e başarılı nazireler yazmıştır. Onların diliyle, onların sesiyle, onların havasıyla..."- Y. Z. Ortaç. 1
2 . mecaz Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans: "Bugünlük, bu masal havası içinde onunla beraber yaşamalıyız."- S. F. Abasıyanık. 1
3 . mecaz Çekicilik, albeni, alım, cazibe: "Kadın güzel değil ama havası var."- . 1
4 . mecaz Keyif, âlem: "Onu kendi havasına bıraksak çalışmaz."- .

İYİCE Nedir?


1 . İyiye yakın: "İyice bir ev."- .
2 . zarf (iyi'ce) Çok, neredeyse tamamen: "Şapkası iyice yana yıkılmıştı."- Ç. Altan.
3 . zarf (iyi'ce) Gereği gibi: "Baltayı taşa mı vurduk, diyor, iyice görmemiş olacağım."- M. Ş. Esendal.

SİNİ Nedir?

Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi: "Sininin üstünde, çepeçevre tahta kaşıklar ve yerde sini etrafında birer küçük minder dizilmişti."- A. Haşim.

SİNİR Nedir?


1 - Duyu ve devinim uyarılarını beyinden organlara; organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet.
2 - Kas kirişi ve zarı.
3 - Rahatsız edici, hastalık derecesine varan özellik.
4 - Herhangi bir şey, bir olay karşısında tepki gösterme duyarlığı ve kişinin ruhsal niteliği.
5 - Hoşa gitmeyen, can sıkan.

E E E G G K L M N R R T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Gerginleştirmek,

14 Harfli Kelimeler

Gerginleştirme,

12 Harfli Kelimeler

Genleştirmek, Gerginleşmek,

11 Harfli Kelimeler

Erginleşmek, Geliştirmek, Genişletmek, Genleştirme, Gerginleşme, Kemirgenler,

10 Harfli Kelimeler

Ekleştirme, Eleştirmek, Eleştirmen, Erginlemek, Erginleşme, Erinleşmek, Eriştirmek, Eşitlenmek, Etkinleşme, Geliştirme, Genişlemek, Genişletme, Gerektirim, Gerektirme, Geriletmek, Getirilmek, Girenlemek, Şeritlemek, Teneşirlik,

9 Harfli Kelimeler

Egemenlik, Ekşitilme, Eleştirim, Eleştirme, Erginleme, Erinleşme, Erişilmek, Eriştelik, Eriştirme, Eritilmek, Erteleniş, Eşitlemek, Eşitlenme, Etkilenme, Etkileşim, Etkileşme, Genişleme, Genleşmek, Gerginlik, Gerilemek, Geriletme, Getirilme, Girenleme, İletişmek, İrileşmek, İtelenmek, Kentleşme, Kilermeni, Kirişleme, Neşretmek, Netleşmek, Nitelemek, Şeneltmek, Şeritleme, Şinikleme, Şirretlik, Tirelemek,

8 Harfli Kelimeler

Eleşkirt, Eleştiri, Enikleme, Ergenlik, Erginlik, Ergitmek, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Eşitleme, Eşlenmek, Eştirmek, Etkileme, Etlenmek, Gelinmek, Gelişkin, Gelişmek, Genelmek, Genişlik, Genleşme, Gerileme, Gerilmek, Gerinmek, Getirmek, Girilmek, Girişken, Girişmek, Girmelik, İkilenme, İkileşme, İkiletme, İletişme, İnekleme, İnletmek, İrileşme, İrkiltme, İşlenmek, İşletmek, İşletmen, İtekleme,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Eklenti, Ekleşme, Ekletme, Ekşitme, Ektirme, Element, Elenmek, Eletmek, Elimine, Emirlik, Engerek, Entegre, Ergilik, Ergimek, Ergitme, Erinlik, Erinmek, Erirlik, Erişkin, Erişmek, Eritmek, Ermenek, Eşilmek, Eşinmek, Eşitlik, Eşkinli, Eşlemek, Eşlenik, Eşlenme, Eştirme, Eteneli, Etlenme, Gelenek, Gelinme, Gelişim, Gelişme, Gemerek, Gemilik, Genelge,

6 Harfli Kelimeler

Egemen, Ekilme, Ekinti, Ekleme, Ekşili, Ekşime, Elemek, Elemge, Elenme, Elenti, Eletme, Emekli, Enemek, Enişte, Ergene, Ergime, Erigen, Erimek, Erinme, Erişim, Erişme, Erişte, Eriten, Eritiş, Eritme, Erkete, Ermeni, Eşelek, Eşilme, Eşinme, Eşleme, Etilen, Etkili, Etkime, Geleme, Geleni, Gelgit, Gelmek, Gemlik, Genlik,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekler, Eleme, Elgin, Elmek, Emlik, Eneme, Engel, Enlem, Entel, Ergen, Ergin, Erime, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, Ermiş, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etene, Etken, Etkin, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, Gelen, Gelin, Gelir, Geliş, Gelme, Gemre, Genel,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emen, Emet, Emik, Emin, Emir, Emiş, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Ergi, Erik, Eril, Erim, Erin, Eriş, Erke, Erme, Erte, Eşek, Eşik, Eşit, Eşli, Eşme,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Eti, Gem, Gen, Gri, İki, İle, İlk, İni, İri, İti, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kin, Kir, Kit, Leş, Lig, Lim, Lir, Men, Met, Mil, Mir, Mit, Nem, Net, Nim, Niş, Ret, Şek,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Eş, Et, Ge, İl, İm, İn, İş, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Şe, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.